Lietuvos bankas
2010-09-22
Kredito įstaigų veikla 2002 m. I-ąjį ketvirtį  Lietuvos bankas (LB) skelbia i?samesnius kredito įstaigų veiklos 2002 m. I-ąjį ketvirtį duomenis. Be tradici?kai pateikiamos informacijos apie svarbiausių kredito įstaigų veiklos per ketvirtį rodiklius, papildomai pateikiamos bankų, konsoliduotos bankų grupės ir kredito unijų balansinės bei pelno (nuostolio) ataskaitos. I?samesnė informacija pateikiama atsi?velgiant į 2002 m. vasario 14 d. LB valdybos patvirtintus Minimalius visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimus. Reikalavimai parengti siekiant didinti Lietuvoje veikiančių bankų veiklos skaidrumą ir rinkos drausmę, laiku suteikiant visuomenei patikimą, i?samią ir pakankamą informaciją apie bankų veiklą ir finansinė būklę, prisiimamos rizikos pobūdį ir taikomas rizikos valdymo priemones. Visą informaciją apie kredito įstaigų veiklą 2002 m. I-ąjį ketvirtį galite rasti LB interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ adresu: http://www3.lbank.lt/lt/istaigos/veikla2002_1.htm

 Lietuvos bankas (LB) skelbia i?samesnius kredito įstaigų veiklos 2002 m. I-ąjį ketvirtį duomenis. Be tradici?kai pateikiamos informacijos apie svarbiausių kredito įstaigų veiklos per ketvirtį rodiklius, papildomai pateikiamos bankų, konsoliduotos bankų grupės ir kredito unijų balansinės bei pelno (nuostolio) ataskaitos.

I?samesnė informacija pateikiama atsi?velgiant į 2002 m. vasario 14 d. LB valdybos patvirtintus Minimalius visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimus. Reikalavimai parengti siekiant didinti Lietuvoje veikiančių bankų veiklos skaidrumą ir rinkos drausmę, laiku suteikiant visuomenei patikimą, i?samią ir pakankamą informaciją apie bankų veiklą ir finansinė būklę, prisiimamos rizikos pobūdį ir taikomas rizikos valdymo priemones.

Visą informaciją apie kredito įstaigų veiklą 2002 m. I-ąjį ketvirtį galite rasti LB interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ adresu: http://www3.lbank.lt/lt/istaigos/veikla2002_1.htm