Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas skelbia pirmą kartą atliktos šalyje veikiančių komercinių bankų apklausos dėl skolinimosi sąlygų duomenis. Šios apklausos tikslas gauti informaciją apie bankų taikomas nepalūkanines paskolų sąlygas (paskolos užstato santykį, vidutinę/maksimalią

Lietuvos bankas skelbia pirmą kartą atliktos šalyje veikiančių komercinių bankų apklausos dėl skolinimosi sąlygų duomenis. Šios apklausos tikslas gauti informaciją apie bankų taikomas nepalūkanines paskolų sąlygas (paskolos užstato santykį, vidutinę/maksimalią paskolos trukmę, minimalių pajamų/turto reikalavimus ir pan.), bankų požiūrį į riziką, skolinimosi sąnaudas bei lūkesčius.

Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų duomenimis, laikotarpiu nuo 2005 m. spalio mėn. iki 2006 m. balandžio mėn. šalies komerciniai bankai nežymiai sušvelnino skolinimo sąlygas. Pagrindinėmis to priežastimis buvo įvardintos konkurencija bei lūkesčiai, susiję su bendra šalies ekonomine situacija. Bankų vertinimu, pastarąjį pusmetį labiausiai padidėjo paskolų smulkiajam ir vidutiniam verslui paklausa, o pagal trukmę ? ilgalaikių paskolų paklausa. Paklausą sąlygojo išaugęs įmonių kapitalinių investicijų bei apyvartinio kapitalo finansavimo poreikis. Būsto paskolų atveju, bankai ir toliau buvo linkę mažinti vidutinę paskolos maržą, didinti paskolos ir užstato santykį.

Vertindami lūkesčius, apklausoje dalyvavę bankai nurodė, kad ateinantį pusmetį (nuo 2006 m. gegužės iki 2006 m. spalio) tikisi tolesnio paklausos paskoloms augimo, ypač ilgalaikių paskolų bei paskolų smulkiam ir vidutiniam verslui. Taip pat turėtų didėti būsto paskolų paklausa, tačiau labiausiai turėtų augti vartojimo paskolų paklausa. Vertindami ateinančio pusmečio paskolų sąlygų pokyčius, dauguma bankų nurodė, kad paskolų įmonėms sąlygos išliks beveik nepakitusios, tik keli bankai ketina švelninti būsto paskolų sąlygas, dauguma bankų ketina švelninti vartojimo paskolų sąlygas.

Bankai taip pat buvo paprašyti atsakyti į keletą papildomų klausimų: nurodyti analogiškų paskolų litais ir eurais palūkanų skirtumų priežastis, nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių riziką, vidutinį paskolos ir užstato santykį, skolinimąsi iš užsienio bankų, palūkanų normų maržų tolimesnio mažėjimo galimybes, taikomus apribojimus tam tikrų ekonominės veiklos rūšių kreditavimui bei probleminių ar vėluojančių klientų skaičių.

Apklausos duomenys išsamiau apžvelgiami Lietuvos banko interneto svetainėje (242 KB download icon). Tokio pobūdžio bankų apklausas numatoma atlikti du kartus per metus – balandžio ir spalio mėnesiais.

Dėl išsamesnės informacijos apie bankų apklausą dėl skolinimo sąlygų maloniai prašome kreiptis į Lietuvos banko Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus viršininką Mindaugą Leiką, tel. 268 01 38, el.p. tl.bl@akielm.