Lietuvos bankas
2010-09-22
Balandžio 28 dieną, penktadienį, Briuselyje (Belgija) Lietuvos banko ir Finansų bei Ūkio ministerijų atstovai susitiko su Europos Komisijos (EK) Ekonomikos ir finansinių reikalų generalinio direktorato (DG Ecfin) direktoriumi Servasu Derose (Servaas Deroose)

Balandžio 28 dieną, penktadienį, Briuselyje (Belgija) Lietuvos banko ir Finansų bei Ūkio ministerijų atstovai

susitiko su Europos Komisijos (EK) Ekonomikos ir finansinių reikalų generalinio direktorato (DG Ecfin) direktoriumi Servasu Derose (Servaas Deroose) ir kitais direktorato pareigūnais ir informavo apie Lietuvos pasirengimą įvesti eurą.

Finansų ministerijos sekretorius Rolandas Kriščiūnas pristatė antrąją Nacionalinio euro įvedimo plano redakciją, Lietuvos banko kasos departamento direktorius Liudas Jonikas informavo apie Grynųjų pinigų pakeitimo planą.

Atsižvelgus į Europos Komisijos rekomendacijas, antrojoje Nacionalinio euro įvedimo plano redakcijoje pailgintas kainų nurodymo dviem valiutomis laikotarpis iki ir po euro įvedimo (120 dienų vietoj buvusių 60 dienų), numatyta ankstesnio banknotų ir monetų paskirstymo bankams data, plačiau apibūdintas informacinių technologijų, apskaitos pritaikymas, mokesčių mokėjimas, apvalinimo taisyklės, išankstinio apmokėjimo ženklų (transporto bilietų, pašto ženklų ir kitų) galiojimo terminas, statistikos suderinimas, pensijų ir kitų socialinės apsaugos išmokų nustatymas bei kiti aspektai.

Lietuvos banko parengtas Grynųjų pinigų pakeitimo planas numato apsirūpinimą laiku eurų banknotais ir monetomis, kaip sklandžiai bei saugiai juos paskirstyti po visą Lietuvą komerciniams bankams. Plane taip pat numatyta, kaip euro įvedimui turi pasirengti ir kaip valiutos keitimo metu veiks su grynųjų pinigų keitimu susijusios institucijos, tarp jų saugos ir vertybinių popierių gabenimo įmonės, kaip bus pertvarkyti bankomatai, kad išduotų eurus, kaip komerciniai bankai grynaisiais pinigais aprūpins prekybos įstaigas ir pan. Grynųjų pinigų pakeitimo planas parengtas vadovaujantis Nacionaliniu euro įvedimo planu.

Pasak L.Joniko, EK atstovai pastebėjo, kad euro įvedimo Lietuvoje plano naujoji redakcija išsamesnė ir tikslesnė už pirmąją, atsižvelgta į EK nurodytas pastabas, pagrįstas euro zonos patyrimu. EK atstovus sudomino ir Grynųjų pinigų pakeitimo planas.

Gavus Europos Komisijos įvertinimą, antroji Nacionalinio euro įvedimo plano redakcija bus pateikta Vyriausybei tvirtinti.

Nacionalinį euro įvedimo planą Vyriausybė patvirtino 2005 m. rugsėjo 29 d. Kuriant šį dokumentą, taip pat rengiant jo antrąją redakcija aktyviai dalyvavo Lietuvos bankas.

Europos Komisija ir Europos centrinis bankas šiuo metu rengia ataskaitas, ar Lietuva atitinka konvergencijos kriterijus, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. taptų visateise Ekonominės ir pinigų sąjungos nare. Ataskaitas numatyta paskelbti šių metų gegužės 16 d. Galutinį sprendimą dėl euro įvedimo datos Lietuvoje šių metų birželio mėnesį turėtų priimti Europos Vadovų Taryba.