Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba įpareigojo Lietuvos banko įgaliotinį akcinės bendrovės ,,Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti už tai, kad 2005 m. depozitoriumo paskirstytinasis pelnas (2 422 558 Lt) būtų paskirstytas taip: