Lietuvos bankas
2010-09-22
2006 m. kovo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 420,2 mln. litų (3 307,5 mln. eurų, arba 3 987,4 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos sumažėjo 994,8 mln. litų, arba 8,0 procento.

2006 m. kovo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 420,2 mln. litų (3 307,5 mln. eurų, arba 3 987,4 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos sumažėjo 994,8 mln. litų, arba 8,0 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino centrinės valdžios ir kitų pinigų finansinių institucijų indėlių Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 716,5 ir 279,7 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas taip pat mažino Lietuvos banko likusių įsipareigojimų grynasis sumažėjimas 30,1 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas 19 mln. litų didino išaugę Lietuvos banko išorės įsipareigojimai ir 12,5 mln. litų padidėję grynieji pinigai apyvartoje.