Lietuvos bankas
2010-09-22

Kovo 24 d. pasirodys atnaujintas ir du su puse karto apimtimi padidėjęs Lietuvos banko mėnesinis biuletenis. Jame pateikiama pertvarkyta statistinė informacija, siekiant patenkinti naujuosius ekonominės analizės ir Lietuvos vartotojų bei tarptautinių institucijų

Kovo 24 d. pasirodys atnaujintas ir du su puse karto apimtimi padidėjęs Lietuvos banko mėnesinis biuletenis. Jame pateikiama pertvarkyta statistinė informacija, siekiant patenkinti naujuosius ekonominės analizės ir Lietuvos vartotojų bei tarptautinių institucijų statistinės informacijos, atitinkančios tarptautinius statistikos standartus ir palyginamos su Europos Sąjungos šalių statistika, poreikius.

Biuletenyje skelbiama su Europos centrinio banko reikalavimais suderinta pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų bei palūkanų normų statistika. Finansinių priemonių klasifikavimo, jų įkainojimo, ūkio subjektų grupavimo naujoji metodika suderinta su Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema.

Atnaujintas mėnesinis biuletenis pasipildė anksčiau ketvirtiniame biuletenyje skelbta informacija, todėl nuo šiol Lietuvos bankas pastarojo neleis.

Biuletenio struktūra sudaryta atsižvelgiant į pagrindinių pinigų rodiklių skaičiavimo seką, todėl patogi analizuojant jų raidą. Leidinio pabaigoje pateikiamos vartotojams ypač naudingos metodologinės ir techninės pastabos, leisiančios tiksliai įvertinti statistinius rodiklius, teisingai juos interpretuoti ir analizuoti.

Pertvarkyta pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistika rengiama naujos, išsamesnės statistinės atskaitomybės pagrindu. Vartotojų patogumui pagal naująją metodiką buvo perskaičiuoti istoriniai statistikos duomenys.

Kartu su duomenimis apie likučius laikotarpio pabaigoje pateikiamos dvi naujos informacijos rūšys: sandoriai per laikotarpį ir metinis augimo tempas. Sandorių per laikotarpį duomenys parodo tikrąjį srautą, nes neapima tokių pokyčių kaip paskolų nurašymas, perkainojimas dėl kainos ar valiutos ir pan. Metinis augimo tempas parodo, kiek procentų per metus pakito likučiai būtent dėl sandorių, o ne dėl kitokių priežasčių.

Svarbių pokyčių yra pateiktoje pinigų finansinių institucijų palūkanų normų statistikoje. Paskolų ir indėlių palūkanų normų statistiką papildė duomenys apie paskolų ir indėlių likučių sumas laikotarpio pabaigoje ir vidutines svertines palūkanų normas.

Mėnesinio biuletenio elektroninis variantas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainės skyriuje ,,Leidiniai“. Interneto svetainės skyriuje ,,Statistika“ pateikiama daugiau statistinės informacijos, ilgesnės laiko eilutės ir pan.

 Dėmesio!

Maloniai kviečiame Jus į naujo mėnesinio biuletenio pristatymą, kurį rengia Lietuvos banko Statistikos departamento specialistai.

Renginys vyks 2006 m. kovo 30 d. Lietuvos banko konferencijų salėje (Totorių g. 4, I aukštas). Pradžia – 10.00 val. Numatoma trukmė – 2 val.

Pageidaujančiuosius dalyvauti prašome užsiregistruoti iki kovo 29 d. tel. (8 ~ 5) 268 00 72 arba el. p. tl.bl@eneikcirbr