Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba įspėjo Žemaitijos valstiečių kredito uniją (Plungė) dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų. Unija įpareigota užtikrinti Lietuvos banko valdybos nustatyto likvidumo normatyvo vykdymą.

1. Lietuvos banko valdyba įspėjo Žemaitijos valstiečių kredito uniją (Plungė) dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų. Unija įpareigota užtikrinti Lietuvos banko valdybos nustatyto likvidumo normatyvo vykdymą.

Žemaitijos valstiečių kredito unija taip pat įpareigota iki 2006 m. pašalinti kitus inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus ir pažeidimus, apie tai informuoti Lietuvos banką.

2. Pripažintas netekusiu galios įpareigojimas kredito unijai ,,Žemdirbio gerovė” (Šiauliai) kas mėnesį Lietuvos bankui teikti balansinę ataskaitą, kapitalo pakankamumo ataskaitą, informaciją apie paskolų grupavimą ir specialiųjų atidėjinių (atidėjimų) poreikio apskaičiavimą.

Tokį sprendimą Lietuvos banko valdyba priėmė atsižvelgdama į tai, kad 2006 m. sausio 31 d. duomenimis žymiai pagerėjo šios kredito unijos paskolų portfelio kokybė.

3. Lietuvos banko valdyba pritarė mokėjimo sistemos LITAS rekomendacijų, susijusių su sistemos teisiniu reglamentavimu ir jos veikimo patikimumo didinimu, įgyvendinimo ataskaitai.

Šios rekomendacijos buvo pateiktos praėjusių metų pradžioje, kai Lietuvos banko valdyba vertino mokėjimo sistemą LITAS. Ji tada palankiai įvertinta pagal dešimt Tarptautinių atsiskaitymų banko nustatytų sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų pagrindinių principų, kuriuos vertindami savo mokėjimo sistemas naudoja ir kiti Europos Sąjungos centriniai bankai.

Lietuvos banko valdoma mokėjimo sistema LITAS pradėjo veikti 2004 m. sausio 19 dieną, ji pakeitė nuo 1993 m. veikusią sistemą TARPBANK.

Per 2005 m. apdorota 18,46 mln. mokėjimo nurodymų, jų vertė – 227,96 mlrd. litų. Palyginti su 2004 m., mokėjimo operacijų skaičius padidėjo 16,7 procento, mokėjimų vertė – 17,6 procento.