Lietuvos bankas
2010-09-22

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 482,0 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo atitinkamai 88,7 ir 395,1 mln. litų.

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 482,0 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo atitinkamai 88,7 ir 395,1 mln. litų.

Pinigų atsargą 518,9 mln. litų didino centrinės valdžios institucijų operacijos, o nerezidentų operacijos ją mažino 207,8 mln. litų. Pinigų atsargą taip pat didino tai, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 107,0 mln. litų daugiau nei nupirko.

Vasario mėnesį užsienio turtas padidėjo 789,0 mln. litų, o centrinės valdžios indėliai – 449,5 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2006 012006 02Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS11 588,612 377,6789,06,8
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI

2,72,7--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI

9,59,2-0,3-2,9
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS

0,00,0-0,0-10,5
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS214,1218,14,01,9
IŠ VISO TURTO11 815,012 607,7792,76,7
PINIGŲ ATSARGA8 624,69 106,6482,05,6
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai

6 454,76 543,488,71,4
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI290,1104,3-185,9-64,1
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 963,02 412,5449,522,9
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS1,51,5--
KAPITALO SĄSKAITOS920,8965,744,94,9
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI15,017,32,315,1
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ11 815,012 607,7792,76,7

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2006 012006 02Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai

----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.