Lietuvos bankas
2010-09-22
Šiandien Lietuvos banko valdyba pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlymui kreiptis į Europos Komisiją ir Europos centrinį banką su prašymu parengti konvergencijos vertinimą, ar Lietuva atitinka konvergencijos kriterijus,

Šiandien Lietuvos banko valdyba pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlymui kreiptis į Europos Komisiją ir Europos centrinį banką su prašymu parengti konvergencijos vertinimą, ar Lietuva atitinka konvergencijos kriterijus, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. taptų visateise Ekonominės ir pinigų sąjungos nare.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas įgaliotas pasirašyti nurodytą kreipimąsi.