Lietuvos bankas
2010-09-22
2006 m. vasario mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 12 415,0 mln. litų (3 595,6 mln. eurų, arba 4 263,8 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 793,7 mln. litų, arba 6,8 procento.

2006 m. vasario mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 12 415,0 mln. litų (3 595,6 mln. eurų, arba 4 263,8 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 793,7 mln. litų, arba 6,8 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino centrinės valdžios indėlių ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 449,5 ir 395,1 mln. litų bei Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas 88,7 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas taip pat didino Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui ir kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas atitinkamai 59,1 ir 46,2 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko atpirkimo sandorių su nerezidentais sumažėjimas 244,9 mln. litų.