Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1) Nutarta leisti AB Vilniaus bankui grąžinti 10 mln. ir 20 mln. Vokietijos markių bei 3 mln. JAV dolerių subordinuotas paskolas paskolos davėjams (atitinkamai Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH, European Bank for Reconstruction and Development) ir Swedfund Financial Markets AB) anksčiau paskolos sutartyse numatyto termino. Leidimas dėl subordinuotos paskolos grąžinimo anksčiau laiko suteikiamas, jeigu paskolos grąžinimas artimiausiais finansiniais metais neturės neigiamos įtakos banko finansinei būklei. 2) Nutarta 2001 - 2002 m. papildomai nukaldinti 1 Lt ir 2 Lt nominalo monetų. Sprendimas dėl papildomo apyvartinių monetų kaldinimo kiekio priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2000 m. ypač padidėjo 1 Lt nominalo monetų, o taip pat ir 2 Lt nominalo monetų poreikis. Šiuo metu 1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt nominalo monetos apyvartoje baigia pakeisti to paties nominalo litų banknotus. 2001 m. vasario 1 d. duomenimis atitinkamų nominalų pinigų, esančių apyvartoje, bendrame kiekyje 1 Lt monetos sudaro 74 proc., 2 Lt ? 81 proc., 5 Lt - 87 proc. Metalinių monetų poreikio didėjimas taip pat susijęs su įvairių monetinių automatų skaičiaus šalyje didėjimu. 1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt nominalo monetos į apyvartą buvo išleistos 1998 m. pabaigoje. 3) Įregistruotos kredito unijų “Tikroji viltis” ir “Giminėlės” įstatų naujos redakcijos ir pakeistos jų licencijos. Naujos kredito unijų įstatų redakcijos priimtos siekiant pilnai suderinti jas su naująja Kredito unijų įstatymo redakcija.

1) Nutarta leisti AB Vilniaus bankui grąžinti 10 mln. ir 20 mln. Vokietijos markių bei 3 mln. JAV dolerių subordinuotas paskolas paskolos davėjams (atitinkamai Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH, European Bank for Reconstruction and Development) ir Swedfund Financial Markets AB) anksčiau paskolos sutartyse numatyto termino.

Leidimas dėl subordinuotos paskolos grąžinimo anksčiau laiko suteikiamas, jeigu paskolos grąžinimas artimiausiais finansiniais metais neturės neigiamos įtakos banko finansinei būklei.

2) Nutarta 2001 - 2002 m. papildomai nukaldinti 1 Lt ir 2 Lt nominalo monetų.

Sprendimas dėl papildomo apyvartinių monetų kaldinimo kiekio priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2000 m. ypač padidėjo 1 Lt nominalo monetų, o taip pat ir 2 Lt nominalo monetų poreikis.

Šiuo metu 1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt nominalo monetos apyvartoje baigia pakeisti to paties nominalo litų banknotus. 2001 m. vasario 1 d. duomenimis atitinkamų nominalų pinigų, esančių apyvartoje, bendrame kiekyje 1 Lt monetos sudaro 74 proc., 2 Lt ? 81 proc., 5 Lt - 87 proc.

Metalinių monetų poreikio didėjimas taip pat susijęs su įvairių monetinių automatų skaičiaus šalyje didėjimu.

1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt nominalo monetos į apyvartą buvo išleistos 1998 m. pabaigoje.

3) Įregistruotos kredito unijų “Tikroji viltis” ir “Giminėlės” įstatų naujos redakcijos ir pakeistos jų licencijos.

Naujos kredito unijų įstatų redakcijos priimtos siekiant pilnai suderinti jas su naująja Kredito unijų įstatymo redakcija.