Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 28,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis sumažėjo 428,0 mln. litų arba 1,5 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį sumažėjo 860,5 mln. litų arba 5,1 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 15,9 mlrd. litų. P1

2006 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 28,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis sumažėjo 428,0 mln. litų arba 1,5 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį sumažėjo 860,5 mln. litų arba 5,1 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 15,9 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje sumažėjo 215,2 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais – 645,3 mln. litų. Fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį sumažėjo 446,7 mln. litų, nefinansinių įmonių – 406,5, o kitų institucijų – padidėjo 207,8 mln. litų.

Kvazipinigai sausio mėn. padidėjo 432,5 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 12,6 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 358,6 mln. litų, iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 253,0, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų – atitinkamai 81,2 ir 24,4 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 73,9 mln. litų, iš jų fizinių asmenų padidėjo 136,7 mln. litų, o nefinansinių įmonių – sumažėjo 62,6 mln. litų.

Sausio mėn. pagrindiniai P2 priešiniai – grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas kito skirtingai. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 573,7 mln. litų arba 14,4 procento, o vidaus kreditas padidėjo 341,7 mln. litų. arba 1,1 procento. Grynosios pretenzijos centrinei valdžiai ir socialinės apsaugos fondams sausio mėn. sumažėjo 475,6 mln. litų, pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo 74,4 mln. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 782,7 mln. litų. Iš pastarųjų sausio mėn. labiausiai padidėjo pretenzijos

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 122006 01Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)3 979,53 405,8-573,7-14,4
Užsienio turtas18 403,718 602,4198,71,1
Įsipareigojimai užsieniui14 424,315 196,6772,35,4
VIDAUS KREDITAS30 004,530 346,2341,71,1
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
329,9-145,7-475,6-
Pretenzijos vietiniams valdymo organams450,1427,2-22,9-5,1
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

167,0150,2-16,9-10,1
Pretenzijos privačiam sektoriui24 814,025 596,7782,73,2
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

4 243,44 317,874,41,8
PINIGAI16 721,415 861,0-860,5-5,1
Pinigai apyvartoje6 118,45 903,2-215,2-3,5
Indėliai iki pareikalavimo10 603,19 957,7-645,3-6,1
KVAZIPINIGAI12 213,712 646,2432,53,5
Indėliai užsienio valiutomis6 200,36 274,273,91,2
Terminuotieji ir taupomieji indėliai6 013,46 372,0358,66,0
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)5 048,85 244,9196,13,9

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.