Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos Lietuvos gamtai, etaloną. Šią monetą numatyta išleisti šių metų pirmąjį ketvirtį. Monetoje pavaizduota lūšis (Lynx lynx), kuri įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.

1. Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos Lietuvos gamtai, etaloną. Šią monetą numatyta išleisti šių metų pirmąjį ketvirtį.

Monetoje pavaizduota lūšis (Lynx lynx), kuri įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.

Monetą, skirtą Lietuvos gamtai, sukūrė dailininkas Rimantas Eidėjus.

2. Lietuvos banko valdyba išklausė Lietuvos banko Rinkos operacijų departamento pateiktą užsienio atsargų investavimo 2005 metais ataskaitą.

Lietuvos banko tikslai bei funkcijos lemia tai, kad užsienio atsargos valdomos visų pirma vadovaujantis saugumo ir likvidumo principais ir tik po to pelningumo principu.

Lietuvos banko oficialios užsienio atsargos praėjusių metų pabaigoje buvo 3 215,9 mln. eurų (11 103,9 mln. litų). Iš jų investicijų pernai gauta 57,4 mln. eurų (198,2 mln. litų) pajamų.

Užsienio atsargų grąža 2005 metais atspindėjo užsienio atsargų valdymo saugumo bei likvidumo prioritetus bei žemas palūkanų normas finansų rinkose.

Esant fiksuotam lito ir euro kursui, Lietuvos bankas valiutines rizikos išvengia didžiąją dalį užsienio atsargų investuodamas eurais. Valiutinę riziką patiria tik aukso, kurio kaina yra išreikšta JAV doleriais, investicijos. Per metus Lietuvos banko valdomo aukso vertė išaugo 21 mln. eurų.

3. Lietuvos banko valdyba išklausė Lietuvos banko Rinkos operacijų departamento pateiktą informaciją apie rizikos toleranciją ir grąžą valdant užsienio atsargas. Valdybai buvo pateikta užsienio atsargų grąžos ir rizikos charakteristikų kituose centriniuose bankuose apžvalga.

Išsamiai aptartos galimos toleruotinos rizikos ir siektinos grąžos investuojant užsienio atsargas alternatyvos.

Lietuvos banko valdyba konstatavo, kad siekiamos užsienio atsargų rizikos ir grąžos charakteristikos ir toliau atitinka Lietuvos banko reikalavimus užsienio atsargų investavimo srityje.