Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1) Nutarta įregistruoti UAB Lietuvos vystymo banko statuto pakeitimus. Statuto pakeitimai susiję su tuo, kad 2001 m. sausio 11 d. UAB Lietuvos vystymo banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė pakeisti šio banko pavadinimą į pavadinimą ? uždaroji akcinė bendrovė Sampo bankas. Taip pat padaryti statuto pakeitimai, susiję su banko tarybos narių skaičiaus sumažinimu iki 5 narių (anksčiau buvo 7). 2) Apžvelgta Lietuvos finansų rinkų ir Lietuvos banko pinigų politika 2000 m. Apžvalgoje pažymėta, kad Lietuvai, kaip ir daugumai kylančios ekonomikos (emerging markets) šalių, 2000 m. buvo pakankamai ramus periodas. Šias tendencijas atspindėjo išliekantys nepakeisti šalies reitingai ir nežymiai svyruojantys vyriausybės euroobligacijų ir bazinių vertybinių popierių pelningumo skirtumai. Grynųjų pinigų, išleistų į apyvartą, dinamika 2000 m.nerodė ženklių didėjimo arba mažėjimo tendencijų, taigi nesukėlė spaudimo komercinių bankų atsargoms jų mažėjimo arba didėjimo linkme. Tačiau pastebėti padidėję grynųjų pinigų kiekio svyravimai per mėnesį, kurie siejami su išaugusių elektroninių kortelių naudojimu. Įgyvendindamas Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptyse numatytus tikslus ir siekdamas teigiamai paveikti rezidentų bankų konkurencingumą, Lietuvos bankas pradėjo laipsnišką privalomųjų atsargų mažinimo procesą, sumažindamas privalomųjų atsargų normą 2 punktais ? nuo 10 ir 8 proc. Tokį žingsnį sąlygojo tai, kad žymiai sustiprėjo Lietuvos bankų sistema ir atsigaunanti ekonomika turėtų ilgainiui absorbuoti šio sprendimo pasėkoje atsiradusį laisvų atsargų padidėjimą bankinėje sistemoje. Bankų indėlių ir paskolų rinkoje per 20000 m. išryškėjo tokios pagrindinės tendencijos: Didėjo rezidentų terminuotųjų indėlių sumos: vidutiniškai po 2,2 proc. per mėnesį padidėjo indėlių litais ir po 2,4 proc. - indėlių užsienio valiutomis. Nesant

1) Nutarta įregistruoti UAB Lietuvos vystymo banko statuto pakeitimus.

Statuto pakeitimai susiję su tuo, kad 2001 m. sausio 11 d. UAB Lietuvos vystymo banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė pakeisti šio banko pavadinimą į pavadinimą ? uždaroji akcinė bendrovė Sampo bankas. Taip pat padaryti statuto pakeitimai, susiję su banko tarybos narių skaičiaus sumažinimu iki 5 narių (anksčiau buvo 7).

2) Apžvelgta Lietuvos finansų rinkų ir Lietuvos banko pinigų politika 2000 m.

Apžvalgoje pažymėta, kad Lietuvai, kaip ir daugumai kylančios ekonomikos (emerging markets) šalių, 2000 m. buvo pakankamai ramus periodas. Šias tendencijas atspindėjo išliekantys nepakeisti šalies reitingai ir nežymiai svyruojantys vyriausybės euroobligacijų ir bazinių vertybinių popierių pelningumo skirtumai.

Grynųjų pinigų, išleistų į apyvartą, dinamika 2000 m.nerodė ženklių didėjimo arba mažėjimo tendencijų, taigi nesukėlė spaudimo komercinių bankų atsargoms jų mažėjimo arba didėjimo linkme. Tačiau pastebėti padidėję grynųjų pinigų kiekio svyravimai per mėnesį, kurie siejami su išaugusių elektroninių kortelių naudojimu.

Įgyvendindamas Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptyse numatytus tikslus ir siekdamas teigiamai paveikti rezidentų bankų konkurencingumą, Lietuvos bankas pradėjo laipsnišką privalomųjų atsargų mažinimo procesą, sumažindamas privalomųjų atsargų normą 2 punktais ? nuo 10 ir 8 proc. Tokį žingsnį sąlygojo tai, kad žymiai sustiprėjo Lietuvos bankų sistema ir atsigaunanti ekonomika turėtų ilgainiui absorbuoti šio sprendimo pasėkoje atsiradusį laisvų atsargų padidėjimą bankinėje sistemoje.

Bankų indėlių ir paskolų rinkoje per 20000 m. išryškėjo tokios pagrindinės tendencijos:

Didėjo rezidentų terminuotųjų indėlių sumos: vidutiniškai po 2,2 proc. per mėnesį padidėjo indėlių litais ir po 2,4 proc. - indėlių užsienio valiutomis. Nesant tokių veiksnių kaip indėlių kompensavimas (lyginant su 1999 m.) šiuos didėjimo tempus galima vertinti teigiamai.

Paskolų pagal ekonomines veiklas portfelio struktūra 2000 m. nežymiai pasikeitė palyginti su 1999 m. visumoje, ilgalaikių paskolų portfelio struktūroje didžiausia dalis tenka apdirbamajai pramonei, transportui ir ryšiams bei finansiniam tarpininkavimui, o trumpalaikių paskolų - apdirbamajai pramonei ir mažmeninei prekybai.

3) Apsvarstyta kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento 2000 metų IV ketvirčio veikla.

4) Iš dalies pakeista Litų ir centų sukūrimo organizavimo tvarka. Pakeitimai numato, kad Lietuvos banko (LB) Pinigų projektavimo ir gamybos komisijos pirmininkas turi teisę kviesti į komisijos posėdžius dailininkus, skulptorius, istorikus ir kitus savo srities žinovus, užsakyti, kad jie sukurtų ir pateiktų žodines apžvalgas, išvadas, recenzijas ar kitus žodinius kūrinius pagal autorines kūrinių užsakymo sutartis.

Tikimasi, kad iš dalies pakeista Litų ir centų sukūrimo organizavimo tvarka paskatins aktyviau dalyvauti pinigų kūrimo ir projektavimo darbe platesnį įvairių sričių specialistų (istorikų, dailininkų, skulptorių) ratą bei sudarys sąlygas efektyvesniam pinigų projektavimo procesui.

5) Nutarta patvirtinti skulptoriaus Rimanto Eidėjaus sukurtą 50 Lt proginės monetos, skirtos Motiejaus Valančiaus 200-osioms gimimo metinėms, etaloną. Monetą į apyvartą ketinama išleisti šio mėnesio pabaigoje.