Lietuvos bankas
2010-09-22
2006 m. sausio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 621,3 mln. litų (3 365,8 mln. eurų, arba 4 074,8 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 517,4 mln. litų, arba 4,7 procento.

2006 m. sausio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 621,3 mln. litų (3 365,8 mln. eurų, arba 4 074,8 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 517,4 mln. litų, arba 4,7 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke ir Lietuvos banko atpirkimo sandorių su nerezidentais padidėjimas atitinkamai 561,5 ir 244,9 mln. litų bei Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui ir kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas atitinkamai 17,4 ir 1,2 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 254,8 ir 52,8 mln. litų.