Lietuvos bankas
2010-09-22

Vasario 1 dieną Vilniuje Lietuvos banke įvykusioje spaudos konferencijoje Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas apžvelgė šalies kredito įstaigų praėjusių metų veiklą.

Vasario 1 dieną Vilniuje Lietuvos banke įvykusioje spaudos konferencijoje Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas apžvelgė šalies kredito įstaigų praėjusių metų veiklą.

„Vertinant komercinių bankų neaudituotus 2005 metų rezultatus galima pasakyti: jie yra geri”, – sakė Reinoldijus Šarkinas.

Jis akcentavo, jog pernai šalies bankai sustiprėjo, išaugo jų kapitalas, padidėjo bankų turtas, indėliai ir paskolų portfelis, uždirbta nemažai pelno.

Centrinio banko vadovas prognozavo, kad šiemet šalies bankų sistema toliau augs – didės bankų turtas ir indėliai, bet turėtų šiek tiek sulėtėti paskolų portfelio augimas, nes reiktų laukti palūkanų padidėjimo.

„Netikėtumų šiame sektoriuje neprognozuojame”, – sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

2005 m. pabaigoje veikiančių šalies komercinių bankų bei užsienio bankų skyrių turtas (aktyvai), bankų pateiktų 2006 m. sausio 1 d. neaudituotų finansinių ataskaitų (po baigiamųjų apyvartų) duomenimis, sudarė 44,8 mlrd. Lt ir pernai išaugo 15,6 mlrd. Lt, arba 53,7 proc. Klientams suteiktų paskolų buvo 26 mlrd. Lt – palyginti su 2005 m. sausio 1 d., jų apimtis išaugo 9,1 mlrd. Lt, arba 53,6 proc.

Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2006 m. sausio 1 d. sudarė 25,1 mlrd. Lt ir pernai padidėjo 7,2 mlrd. Lt, arba 40,5 proc., iš jų gyventojų indėliai buvo 13,8 mlrd. Lt ir pernai išaugo 3,9 mlrd. Lt, arba 40,1 proc.

Bankų pateiktų 2006 m. sausio 1 d. neaudituotų finansinių ataskaitų duomenimis, ir praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį, ir visus 2005 m. visi šalies bankai ir užsienio bankų skyriai dirbo pelningai. Bendras šalies bankų 2005 m. neaudituotas pelnas buvo 352,7 mln. Lt – tai 17,9 proc. daugiau nei 2004 m. (tada Lietuvos bankų sistema gavo 299,3 mln. Lt pelno).

Pernai šalyje veikusių bankų skaičius nepasikeitė: 10 bankų, 2 užsienio bankų skyriai ir 3 užsienio bankų atstovybės.

2005 m. kredito įstaigų veiklos išsami apžvalga pateikta Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Kredito įstaigos” (18.7 KB download icon).