Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 28,9 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 1,9 mlrd. litų arba 7,0 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 1,7 mlrd. litų arba 11,6 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 16,7 mlrd. litų. P1

2005 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 28,9 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 1,9 mlrd. litų arba 7,0 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 1,7 mlrd. litų arba 11,6 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 16,7 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje padidėjo 328,3 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais – 1,4 mlrd. litų. Fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį padidėjo 958,3 mln. litų, nefinansinių įmonių – 691,1, o kitų institucijų – sumažėjo 245,8 mln. litų.

Kvazipinigai gruodžio mėn. padidėjo 160,4 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 12,2 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 134,7 mln. litų, iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 243,9, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų - sumažėjo atitinkamai 77,2 ir 31,9 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 25,7 mln. litų, iš jų fizinių asmenų padidėjo 95,6 mln. litų, o nefinansinių įmonių ir kitų institucijų – sumažėjo atitinkamai 55,2 ir 14,8 mln. litų.

Gruodžio mėn. pagrindiniai P2 priešiniai – grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas kito skirtingai. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 2,2 mlrd. litų arba 35,3 procento, o vidaus kreditas padidėjo 4,1 mlrd. litų. arba 15,6 procento. Grynosios pretenzijos centrinei valdžiai ir socialinės apsaugos fondams gruodžio mėn. padidėjo 735,5 mln. litų, pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo 2,0 mlrd. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 1,3 mlrd. litų. Iš pastarųjų gruodžio mėn. labiausiai padidėjo pretenzijos privačioms nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims – atitinkamai 764,2 ir 536,9 mln. litų. 

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 112005 12Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 150,13 979,5-2 170,6-35,3
Užsienio turtas17 804,818 403,7598,93,4
Įsipareigojimai užsieniui11 654,714 424,32 769,523,8
VIDAUS KREDITAS25 952,030 004,54 052,415,6
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-405,6329,9735,5-
Pretenzijos vietiniams valdymo organams417,7450,132,47,8
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

171,9167,0-4,9-2,8
Pretenzijos privačiam sektoriui23 500,524 814,01 313,55,6
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

2 267,54 243,41 975,887,1
PINIGAI14 989,416 721,41 732,011,6
Pinigai apyvartoje5 790,06 118,4328,35,7
Indėliai iki pareikalavimo9 199,410 603,11 403,715,3
KVAZIPINIGAI12 053,312 213,7160,41,3
Indėliai užsienio valiutomis6 174,76 200,325,70,4
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 878,76 013,4134,72,3
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)5 059,45 048,8-10,6-0,2

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.