Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 875,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo atitinkamai 420,8 ir 458,3 mln. litų.

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 875,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo atitinkamai 420,8 ir 458,3 mln. litų.

Pinigų atsargą 1,2 mlrd. litų didino centrinės valdžios institucijų operacijos ir 20,9 mln. litų nerezidentų operacijos. Tačiau pinigų atsargą mažino tai, kad komerciniai bankai pirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 257,2 mln. litų daugiau nei pardavė.

Gruodžio mėnesį užsienio turtas padidėjo 726,7 mln. litų, o centrinės valdžios indėliai sumažėjo 84,3 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 112005 12Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS10 320,711 047,4726,77,0
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
2,72,7--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,09,6-0,4-3,8
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
0,00,0-0,0-2,6
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS243,2238,7-4,5-1,9
IŠ VISO TURTO10 576,611 298,5721,86,8
PINIGŲ ATSARGA8 058,58 933,8875,310,9
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
6 288,76 709,5420,86,7
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI121,627,8-93,8-77,1
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 485,81 401,5-84,3-5,7
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS1,51,5--
KAPITALO SĄSKAITOS887,7923,836,14,1
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI21,610,1-11,5-53,3
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ10 576,611 298,5721,86,8

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 112005 12Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.