Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 42,5 mln. litų ir sudarė 523,4 mln. litų. Lapkričio mėn. einamosios sąskaitos

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 42,5 mln. litų ir sudarė 523,4 mln. litų. Lapkričio mėn. einamosios sąskaitos deficito sumažėjimą nulėmė paslaugų balanso perviršio padidėjimas ir pajamų balanso deficito sumažėjimas. Tuo tarpu užsienio prekybos deficito padidėjimą kompensavo padidėjęs einamųjų pervedimų perviršis. Išankstiniais duomenimis, 2005 m. sausio-lapkričio mėn. ESD sudarė 4,65 mlrd. litų (2004 m. sausio-lapkričio mėn. ESD buvo 4,63 mlrd. Lt).

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., prekių eksportas padidėjo 3,4 procento, o importas – 3,6 procento. 2005 m. lapkričio mėn. užsienio prekybos deficitas buvo 4,5 procento didesnis nei spalio mėnesį. 2005 m. sausio-lapkričio mėn., palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 27,2 procento, o prekių importas – 24,5 procento. Praėjusių metų sausio-lapkričio mėn. beveik du trečdaliai Lietuvos prekių eksporto ir 58,9 procento prekių importo teko ES šalims, o NVS šalims – atitinkamai 17,6 ir 31,5 procento.

2005 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 1,6 procento, o paslaugų importas – 3,6 procento, todėl lapkričio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis padidėjo 6,8 mln. litų ir sudarė 213,8 mln. litų. Per vienuolika 2005 m. mėnesių, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, paslaugų eksportas padidėjo 20,8 procento, o paslaugų importas – 23,9 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 312,7 mln. litų.

2005 m. lapkričio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 117,5 mln. litų (spalio mėn. buvo 140,1 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 46,1 mln. litų (spalio mėn. buvo 49,2 mln. Lt). Dėl šios priežasties investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 19,6 mln. litų. Darbo pajamų balanso perviršis lapkričio mėn. padidėjo 16,1 mln. litų. Bendras 2005 metų lapkričio mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su spalio mėn., sumažėjo 35,7 mln. litų ir sudarė 17,4 mln. litų.

2005 m. lapkričio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 93,1 mln. litų (spalio mėn. – 54,7 mln. Lt). Einamųjų pervedimų perviršis padidėjo dėl 57,5 mln. litų padidėjusių pervedimų įvairioms šalies visuomeninėms organizacijoms. Per vienuolika 2005 m. mėnesių einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 1,47 mlrd. litų (494,7 mln. litų daugiau, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu). Šio padidėjimo priežastis buvo padidėję pervedimai iš ES paramos fondų, o kitas svarbus šio padidėjimo šaltinis – padidėję fizinių asmenų pervedimai.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. lapkričio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, padidėjo šalies ūkio subjektų investicijos užsienyje (grynasis šio padidėjimo srautas buvo 1,31 mlrd. Lt). Panašus buvo ir užsienio investicijų padidėjimas Lietuvoje (grynasis šio padidėjimo srautas buvo 1,35 mlrd. Lt). Lapkričio mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš užsienio (iš ES paramos fondų) sudarė 60,7 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) lapkričio mėn. sudarė 98,9 mln. litų.

2005 m. lapkričio mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sudarė 65 mln. litų, o sausio-lapkričio mėn. – 1,4 mlrd. litų. Palyginti su 2004 m. sausio-lapkričio mėn., tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 616 mln. litų mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynasis tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje buvo neigiamas (-35,6 mln. Lt). Per vienuolika 2005 m. mėnesių šis srautas sudarė 525,7 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. lapkričio mėn. rodė didesnį reikalavimų, palyginti su įsipareigojimais, nerezidentams padidėjimą 89 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios pinigų finansinių institucijų ir kitų šalies ūkio subjektų investicijos į nerezidentų išleistus skolos vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. lapkričio mėn. buvo teigiamas (162,7 mln. Lt). Didžiausią įtaką bendram teigiamam šių investicijų srautui darė šalies komercinių bankų gautos paskolos ir užsienio bankų terminuotųjų indėlių šalies bankuose padidėjimas.

2005 m. lapkričio mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo neigiamas ir sudarė 399,5 mln. litų. Lapkričio mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas mažino centrinės valdžios indėlių ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 187 ir 160,7 mln. litų bei Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio sumažėjimas 70,8 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas 29,9 mln. litų ir Lietuvos banko įsipareigojimų užsieniui padidėjimas 5,2 mln. litų.