Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba išklausė Vokietijos banko Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Vilniaus skyriaus patikrinimo ataskaitą. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko valdyba išklausė Vokietijos banko Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Vilniaus skyriaus patikrinimo ataskaitą.

Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip užtikrintas likvidumo normatyvo vykdymas laikotarpiu nuo 2004 metų gegužės l dienos iki 2005 metų spalio 31 dienos, išanalizuotos apskaitos procedūros, vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas. Nustatytos tvarkos pažeidimų nerasta.

2. Lietuvos banko valdyba leido akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankui 25 milijonų eurų (arba 86,3 milijono litų) subordinuotą paskolą, gautą iš Švedijos banko Skandinaviska Enskilda Banken, šiam bankui apmokėjus SEB Vilniaus banko išleistus subordinuotos skolos lakštus, įskaityti į banko antro lygio kapitalą.

Ši 10 metų trukmės paskola SEB Vilniaus bankui suteikta 2005 metų gruodžio 14 dieną. Banko teigimu, dėl šios subordinuotos paskolos patirtos papildomos palūkanų išlaidos neturės neigiamos įtakos banko finansinei būklei, o įvertinant numatomą pritrauktų lėšų panaudojimą kreditavimui, tai galėtų turėti netgi teigiamos įtakos banko pajamoms.

3. Lietuvos banko valdyba nutarė šiemet išleisti naujos laidos apyvartinių monetų numizmatinį rinkinį, kurį sudarys visų šiuo metu apyvartoje esančių nominalų monetos – 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt nominalo, o taip pat 1991 m. laidos 1 ct, 2 ct ir 5 ct nominalo apyvartinės monetos.

Rinkinio, kurio monetų kaldinimo metai 2006-ieji, tiražas – 5 000 vienetų, išleidimo į apyvartą laikas – šių metų antrasis ketvirtis.

Lietuvos bankas yra išleidęs tris tokius rinkinius, kurių monetų kaldinimo metai – 1991-ieji, 2000-ieji ir 2003-ieji.

4. Dėl pastaruoju metu ypač padidėjusio susidomėjimo išleidžiamomis proginėmis monetomis ir jų išaugusios paklausos mūsų šalyje ir užsienyje Lietuvos banko valdyba nustatė didesnius nei buvo planuota šiemet išleidžiamų monetų tiražus. Pirmosios 2006 metų plane numatytos proginės monetos, skirtos Lietuvos gamtai, tiražas patvirtintas 3 000 monetų (1000 vienetų daugiau nei buvo numatyta). Kitų dviejų proginių monetų, skirtų Medininkų piliai (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“) ir 1831 m. sukilimui ir jo herojės Emilijos Pliaterytės 200-osioms gimimo metinėms, tiražai padidinti iki 2 500 monetų (po 500 vienetų daugiau nei buvo numatyta).

5. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo, kad akcinės bendrovės SEB Vilniaus banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius Vytautas Sinius būtų paskirtas ir banko prezidento pavaduotoju (administracijos vadovo pavaduotoju).

6. Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie kredito unijų inspektavimus, atliktus 2005 metų ketvirtąjį ketvirtį.

Šiuo laikotarpiu bendrasis inspektavimas buvo atliktas vienuolikoje kredito unijų: Pagėgių, „Giminėlė“  (Kaunas), „Mėmelio taupomoji kasa“ (Klaipėda), Kauno arkivyskupijos, „Germanto lobis“ (Telšiai), „Reiskiai“ (Kuliai, Plungės rajonas), „Savas rūpestis“ (Šiauliai), „Kreditera“ (Marijampolė), Medicinos (Vilnius), „Vievio taupa“ (Elektrėnų savivaldybė) ir „Žemdirbio parama“ (Vilkaviškis), tikslinis inspektavimas – kredito unijoje „Ūkininkų viltis” (Panevėžys).

Bendrojo inspektavimo metu patikrinta, ar kredito unijos laikosi Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančiųjų veiklą, kredito unijų įstatų, be to, patikrinta, kaip buvo pašalinti praėjusių inspektavimų ataskaitose nurodyti trūkumai, išanalizuota kredito unijų organų veikla ir finansinė būklė (kredito bei likvidumo rizikos valdymas, kapitalas).

Visos kredito unijos tikrinimo metu vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Kredito unijų inspektavimo ataskaitose buvo pateikti nurodymai ir terminai pašalinti nustatytus trūkumus.