Lietuvos bankas
2010-09-22
2005 m. gruodžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 103,9 mln. litų (3 215,9 mln. eurų, arba 3 815,5 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 721,0 mln. litų, arba 6,9 procento.

2005 m. gruodžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 103,9 mln. litų (3 215,9 mln. eurų, arba 3 815,5 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 721,0 mln. litų, arba 6,9 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke ir Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas atitinkamai 458,3 ir 420,8 mln. litų bei Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas 20,0 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko įsipareigojimų užsieniui ir centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 93,8 ir 84,3 mln. litų.

Per 2005 metus oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo 1 995,0 mln. litų, arba 21,9 procento. Oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimą lėmė Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 1 120,0 ir 820,4 mln. litų. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas bei Lietuvos banko įsipareigojimų užsieniui padidėjimas atitinkamai 108,5 ir 15,5 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino tai, kad 2005 metais 69,4 mln. litų sumažėjo centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke.