Lietuvos bankas
2010-09-22
  Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Patvirtintas 2001 m. Lietuvos banko (LB) valdybos darbo planas. Šiais metais numatoma svarstyti: privalomųjų atsargų taisyklių pakeitimus, parengtus atsižvelgiant į Europos centrinio banko standartus ir Lietuvos ypatumus; finansinių ataskaitų konsolidavimo ir konsoliduotos priežiūros taisyklių pakeitimus ir papildymus; pasiūlymus dėl lito susiejimo su euru įgyvendinimo; centrinės kredito unijos steigimo ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir jos veiklos riziką ribojančių normatyvų nustatymą; privalomųjų atsargų mažinimo tikslingumą; LB pinigų politikos priemonių taikymo patirtį, planus bei taktiką įgyvendinant LB pinigų politikos priemonių taikymo krypčių nuostatas; LB dalyvavimą pasirengimo narystei Europos Sąjungoje procesuose; kitus klausimus.  2. Pritarta Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 44, 46, 47, 53 ir 53¹ straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui ir nutarta juos pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Įstatymo pakeitimai ir papildymai siūlomi siekiant pagreitinti bankų, kuriems yra iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūras. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad bankų, kuriems bankroto bylos iškeltos iki 1997 m. gruodžio 31 d. ir yra teismo priimti sprendimai šiuos bankus pripažinti bankrutavusiais ir pradėti jų likvidavimo procedūrą, likvidatoriai privalo baigti likvidavimo procedūrą ir išregistruoti bankus per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Jeigu šių bankų likvidatoriai per šį laikotarpį nesugebėtų baigti likvidavimo procedūros, siūloma šių bankų likvidatoriaus funkcijas perduoti AB Turto bankui, kuris užsiimdamas neveiksnių aktyvų valdymu ir realizavimu, galėtų sparčiau baigti bankų likvidavimo procedūrą. 3. Įregistruotos kredito unijų „Sūduvos parama”, “Zanavykų bankelis”, „Moterų taupa” ir Kauno technologijos universiteto kredito unijos įstatų naujos

1. Patvirtintas 2001 m. Lietuvos banko (LB) valdybos darbo planas. Šiais metais numatoma svarstyti: privalomųjų atsargų taisyklių pakeitimus, parengtus atsižvelgiant į Europos centrinio banko standartus ir Lietuvos ypatumus; finansinių ataskaitų konsolidavimo ir konsoliduotos priežiūros taisyklių pakeitimus ir papildymus; pasiūlymus dėl lito susiejimo su euru įgyvendinimo; centrinės kredito unijos steigimo ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir jos veiklos riziką ribojančių normatyvų nustatymą; privalomųjų atsargų mažinimo tikslingumą; LB pinigų politikos priemonių taikymo patirtį, planus bei taktiką įgyvendinant LB pinigų politikos priemonių taikymo krypčių nuostatas; LB dalyvavimą pasirengimo narystei Europos Sąjungoje procesuose; kitus klausimus. 

2. Pritarta Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 44, 46, 47, 53 ir 53¹straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui ir nutarta juos pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Įstatymo pakeitimai ir papildymai siūlomi siekiant pagreitinti bankų, kuriems yra iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūras.

Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad bankų, kuriems bankroto bylos iškeltos iki 1997 m. gruodžio 31 d. ir yra teismo priimti sprendimai šiuos bankus pripažinti bankrutavusiais ir pradėti jų likvidavimo procedūrą, likvidatoriai privalo baigti likvidavimo procedūrą ir išregistruoti bankus per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Jeigu šių bankų likvidatoriai per šį laikotarpį nesugebėtų baigti likvidavimo procedūros, siūloma šių bankų likvidatoriaus funkcijas perduoti AB Turto bankui, kuris užsiimdamas neveiksnių aktyvų valdymu ir realizavimu, galėtų sparčiau baigti bankų likvidavimo procedūrą.

3. Įregistruotos kredito unijų „Sūduvos parama”, “Zanavykų bankelis”, „Moterų taupa” ir Kauno technologijos universiteto kredito unijos įstatų naujos redakcijos ir pakeistos jų licencijos.

Naujos kredito unijų įstatų redakcijos priimtos siekiant pilnai suderinti jas su naująja Kredito unijų įstatymo redakcija.

4. Aptarti kredito unijų veiklos inspektavimų, vykusių 2000 m. IV ketvirtį, rezultatai.

Minėtu laikotarpiu inspektavimas buvo atliktas kredito unijose “Moterų taupa”, “Medicina” ir “Ūkininko sėkmė”.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos vertinimo datai vykdė nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, tačiau nepakankamai dėmesio skyrė kredito rizikos vertinimui. Kredito unijos įpareigotos per nustatytus terminus pašalinti nurodytus veiklos trūkumus.