Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdyba išklausė ataskaitą dėl užsienio atsargų valdymui taikomų strategijų bei prisiimamos rizikos lygio tinkamumo siekiant įgyvendinti Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo tikslus.

Lietuvos banko valdyba išklausė ataskaitą dėl užsienio atsargų valdymui taikomų strategijų bei prisiimamos rizikos lygio tinkamumo siekiant įgyvendinti Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo tikslus.

Pagrindinis Lietuvos banko tikslas valdant užsienio atsargas - užtikrinti tokį likvidžių finansinių išteklių kiekį, kurio bet kada pakaktų vidaus valiutų rinkoje vykdyti intervencijas, skirtas išlaikyti fiksuotą nacionalinės valiutos kursą bazinės valiutos atžvilgiu. Siekiant šio tikslo, užsienio atsargos valdomos pirmiausia vadovaujantis likvidumo ir saugumo principais.

Patenkinus užsienio atsargų valdymui keliamus likvidumo ir saugumo reikalavimus, užsienio atsargos valdomos vadovaujantis pelningumo principu, t.y. jos investuojamos taip, kad per ilgą laikotarpį būtų siekiama gauti kuo didesnę grąžą.

Lietuvos banko valdyba numato apsvarstyti užsienio atsargų investavimo strategiją atsižvelgiant į rinkos sąlygas.