Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 228,6 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo atitinkamai 70,8 ir 160,8 mln. litų.Pinigų atsargą mažino tai,

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 228,6 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo atitinkamai 70,8 ir 160,8 mln. litų.

Pinigų atsargą mažino tai, kad komerciniai bankai pirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 395,3 mln. litų daugiau nei pardavė, taip pat 66,3 mln. litų mažino nerezidentų operacijos. Tačiau pinigų atsargą 231,3 mln. litų didino centrinės valdžios institucijų operacijos.

Lapkričio mėnesį užsienio turtas sumažėjo 386,2 mln. litų, o centrinės valdžios indėliai sumažėjo 187,0 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 102005 11Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS10 706,910 320,7-386,2-3,6
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
2,72,7--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,110,0-0,1-1,0
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
0,00,00,05,6
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS240,9243,22,31,0
IŠ VISO TURTO10 960,610 576,6-384,0-3,5
PINIGŲ ATSARGA8 287,18 058,5-228,6-2,8
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
6 359,56 288,7-70,8-1,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI116,4121,65,24,4
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 672,81 485,8-187,0-11,2
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS1,51,5--
KAPITALO SĄSKAITOS869,2887,718,52,1
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI13,721,67,958,0
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ10 960,610 576,6-384,0-3,5

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 102005 11Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.