Lietuvos bankas
2010-09-22
2005 m. lapkričio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 382,9 mln. litų (3 007,1 mln. eurų, arba 3 558,7 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos sumažėjo 383,4 mln. litų, arba 3,6 procento.Oficialiąsias tarptautines

2005 m. lapkričio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 382,9 mln. litų (3 007,1 mln. eurų, arba 3 558,7 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos sumažėjo 383,4 mln. litų, arba 3,6 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino centrinės valdžios indėlių ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 187,0 ir 160,7 mln. litų bei Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio sumažėjimas 70,8 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas 29,9 mln. litų ir Lietuvos banko įsipareigojimų užsieniui padidėjimas 5,2 mln. litų.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2005 103 788,03 118,110 766,3248,60,1860,20,110 517,4944,2564,9379,49 573,1--
2005 113 558,73 007,110 382,9267,70,1860,20,110 114,91 459,5976,4483,18 655,3--
2005 11 - 10
Pokytis:mln. Lt-229,3-111,0-383,419,1-0,00,0-402,5515,3411,6103,7-917,8--
procentais-6,1-3,6-3,67,7-1,10,4-3,854,672,927,3-9,6--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.