Lietuvos bankas
2010-09-22
TVF užbaigė pirmąjį Lietuvos ekonomikos įvertinimą Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vykdančioji valdyba užbaigė pirmąjį Lietuvos ekonomikos įvertinimą, pagal pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko devyniolikos mėnesių Prevencinį susitarimą su TVF dėl ekonominės politikos. Tuo pačiu patvirtinta, kad Lietuva gali iš TVF pasiskolinti dar 12,4 mln. SST (apie 15 mln. JAV dolerių). Tai padidina bendrą šiai dienai galimų iš TVF pasiskolinti lėšų apimtį iki 24,7 mln. SST (apie 30 mln. dolerių). Pagal 2001 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytą ekonominės politikos memorandumą, kuris galios iki šių metų pabaigos, numatoma galimybė Lietuvai per 19 mėnesių pasiskolinti iki 86,5 mln. SST (apie 108 mln. JAV dolerių). Iki šiol Vyriausybė šia galimybe nesinaudojo. Taip pat Vyriausybė yra pareiškusi, kad ja neplanuojama pasinaudoti. TVF Valdančiojo direktoriaus pavaduotojo Shigemitsu Sugisaki teigimu, Lietuva sėkmingai įgyvendina savo ekonominę programą, kuri reikšmingai prisidėjo prie ekonominio šalies progreso praėjusiais metais. Augimas buvo stiprus, einamosios sąskaitos deficitas toliau mažėjo, infliacija išliko nežymi, nors nedarbo lygis išlieka aukštas. Struktūrinės reformos pasistūmėjo keliose srityse, įskaitant energetikos sektoriaus restruktūrizavimą, privatizavimą ir fiskalinį valdymą. Sparčiai vyko pasiruošimas narystei Europos Sąjungoje. TVF atstovo teigimu, fiskalinis sureguliavimas per paskutinius du metus buvo reikšmingas, prie ko prisidėjo ir neseniai patvirtintas 2002 metų biudžetas. Mokesčių reformos eiga rodo svarbius žingsnius, siekiant skaidresnės ir efektyvesnės mokesčių sistemos, kuri padės stabilizuoti pajamas vidutiniu laikotarpiu. Paskutinės priemonės tvarkyti finansinių Sveikatos draudimo fondo ir savivaldybių reikalų trūkumus yra sveikintinos ir valdžia turėtų stengtis griežtai jas įgyvendinti. Teigiamai įvertintas planuojamas lito susiejimas su euru, kuriam, TVF atstovo teigimu, yra gerai pasiruošta ir kuris skatins tolesnę ekono
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vykdančioji valdyba užbaigė pirmąjį Lietuvos ekonomikos įvertinimą, pagal pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko devyniolikos mėnesių Prevencinį susitarimą su TVF dėl ekonominės politikos.

Tuo pačiu patvirtinta, kad Lietuva gali iš TVF pasiskolinti dar 12,4 mln. SST (apie 15 mln. JAV dolerių). Tai padidina bendrą šiai dienai galimų iš TVF pasiskolinti lėšų apimtį iki 24,7 mln. SST (apie 30 mln. dolerių).

Pagal 2001 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytą ekonominės politikos memorandumą, kuris galios iki šių metų pabaigos, numatoma galimybė Lietuvai per 19 mėnesių pasiskolinti iki 86,5 mln. SST (apie 108 mln. JAV dolerių). Iki šiol Vyriausybė šia galimybe nesinaudojo. Taip pat Vyriausybė yra pareiškusi, kad ja neplanuojama pasinaudoti.

TVF Valdančiojo direktoriaus pavaduotojo Shigemitsu Sugisaki teigimu, Lietuva sėkmingai įgyvendina savo ekonominę programą, kuri reikšmingai prisidėjo prie ekonominio šalies progreso praėjusiais metais. Augimas buvo stiprus, einamosios sąskaitos deficitas toliau mažėjo, infliacija išliko nežymi, nors nedarbo lygis išlieka aukštas. Struktūrinės reformos pasistūmėjo keliose srityse, įskaitant energetikos sektoriaus restruktūrizavimą, privatizavimą ir fiskalinį valdymą. Sparčiai vyko pasiruošimas narystei Europos Sąjungoje.

TVF atstovo teigimu, fiskalinis sureguliavimas per paskutinius du metus buvo reikšmingas, prie ko prisidėjo ir neseniai patvirtintas 2002 metų biudžetas. Mokesčių reformos eiga rodo svarbius žingsnius, siekiant skaidresnės ir efektyvesnės mokesčių sistemos, kuri padės stabilizuoti pajamas vidutiniu laikotarpiu. Paskutinės priemonės tvarkyti finansinių Sveikatos draudimo fondo ir savivaldybių reikalų trūkumus yra sveikintinos ir valdžia turėtų stengtis griežtai jas įgyvendinti.

Teigiamai įvertintas planuojamas lito susiejimas su euru, kuriam, TVF atstovo teigimu, yra gerai pasiruošta ir kuris skatins tolesnę ekonominė integraciją su ES šalimis.