Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Apsvarstyti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ inspektavimo, vykusio 2005 m. gruodžio 17-21 d., rezultatai.Nutarta įspėti kredito uniją dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų ir įpareigoti ją iki 2005 m. gruodžio 30 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

1. Apsvarstyti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ inspektavimo, vykusio 2005 m. gruodžio 17-21 d., rezultatai.

Nutarta įspėti kredito uniją dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų ir įpareigoti ją iki 2005 m. gruodžio 30 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

Kredito unija taip pat įpareigota nuo 2006 m. sausio 1 d. Lietuvos bankui kas mėnesį teikti iki einamojo mėnesio 10 d. teikti balansinę ataskaitą ir informaciją apie paskolų grupavimą ir specialių atidėjinių poreikio apskaičiavimą

2. Apsvarstytas akcinės bendrovės banko „Snoras“ prašymas skirti Jaan Kuks nuolatiniu banko atstovybės Taline direktoriumi ir nutarta šiam skyrimui neprieštarauti.

 Papildomai svarstyta:

3. Apsvarstyti akcinės bendrovės Ūkio banko inspektavimo, atlikto 2005 m. rugpjūčio 30 d. - rugsėjo 30 d., rezultatai.

Nutarta įpareigoti banką iki 2006 m. kovo 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus bei banko veiklos trūkumus. Taip pat nutarta pateikti banko stebėtojų tarybai siūlymus imtis priemonių veiklos rizikai mažinti.