Lietuvos bankas
2010-09-22

Šiandien, gruodžio 1-ąją, sostinėje Seimo rūmuose pristatyta Lietuvos banko į apyvartą išleista 50 litų proginė sidabro moneta, skirta Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms. Vienoje jos pusėje iškaltas užrašas: “Už visuotiną tautos dvasišką ir medegišką gerovę.”

Šiandien, gruodžio 1-ąją, sostinėje Seimo rūmuose pristatyta Lietuvos banko į apyvartą išleista 50 litų proginė sidabro moneta, skirta Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms. Vienoje jos pusėje iškaltas užrašas: “Už visuotiną tautos dvasišką ir medegišką gerovę.”

„Šiuos prasmingus, šiandien kiek neįprastai skambančius, bet itin aktualius žodžius tautos patriarchas, lietuvybės puoselėtojas Jonas Basanavičius pasakė prieš šimtą metų pradėdamas Vilniuje lietuvių suvažiavimą. Tęsiame tradiciją svarbius Lietuvos istorijos įvykius įamžinti proginėse monetose”,–  sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Jis nurodė, kad tai jau 45-oji proginė moneta, kurią į apyvartą išleido Lietuvos bankas.

Kartu su naująja moneta Lietuvos banko parengto lankstinuko autoriaus istoriko dr. Egidijaus Motiekos vertinimu, 1905 m. Didysis Vilniaus seimas (Lietuvių suvažiavimas Vilniuje) – tai pirmas realus politinis žingsnis formuluojant Lietuvos valstybingumo atkūrimo principus. Suvažiavime nubrėžta strateginė kryptis atkurti Lietuvos valstybę lietuvių etnoso (modernios lietuvių tautos) pagrindu etnografinėje Lietuvos teritorijoje su sostine Vilniuje.

Didysis Vilniaus seimas (Lietuvių suvažiavimas Vilniuje) vyko 1905 m. lapkričio 21-22 dienomis (pagal dabartinį kalendorių – gruodžio 4-5 dienomis) Vilniaus miesto salėje (dabar – Nacionalinė Filharmonija). Dalyvavo apie 2 000 lietuvių iš Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos. Iš jų daugiau kaip per tūkstantis buvo Lietuvos valsčių, parapijų, kaimų delegatai.

Didžiojo Vilniaus seimo (Lietuvių suvažiavimo Vilniuje) ypatingas nuopelnas, kad tuometinėse mūsų krašto pradžios mokyklose leista dirbti mokytojams lietuviams, lietuvių kalbą leista dėstyti kaip atskirą dalyką, laisvesnė tapo spauda, leista steigti įvairias ekonomines ir kultūrines draugijas.

1925 metais, pažymint Didžiojo Vilniaus seimo (Lietuvių suvažiavimo Vilniuje) 20-ąsias metines, išleistas žymaus dailininko Petro Rimšos medalis.

Šiandien apyvartoje pasirodžiusios ir kolekcininkų dėmesio iškart sulaukusios Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms skirtos monetos grafinių (meninių) projektų autorius yra dailininkas Albertas Gurskas, gipsinių modelių autorius – dailininkas Rytas Jonas Belevičius.

Monetos nukaldintos valstybės įmonėje „Lietuvos monetų kalykla“. Monetų tiražas – 1500 vienetų.

Naujųjų monetų galima įsigyti Lietuvos banko kasoje Vilniuje, taip pat Lietuvos banko skyriuose Kaune ir Klaipėdoje. Vienos sidabrinės monetos kaina – 75 litai, kaina su reprezentacine dėžute – 90 litų.