Lietuvos bankas
2010-09-22

Rytoj, gruodžio 1-ąją, 14 val., sostinėje Seimo rūmuose bus pristatyta Lietuvos banko į apyvartą išleidžiama 50 litų proginė moneta, skirta Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms.

Rytoj, gruodžio 1-ąją, 14 val., sostinėje Seimo rūmuose bus pristatyta Lietuvos banko į apyvartą išleidžiama 50 litų proginė moneta, skirta Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms.

Didysis Vilniaus Seimas (Lietuvių suvažiavimas Vilniuje) vyko 1905 m. lapkričio 21-22 dienomis (pagal dabartinį kalendorių – gruodžio 4-5 dienomis) Vilniaus miesto salėje (dabar Nacionalinė Filharmonija). Dalyvavo apie 2 000 lietuvių iš Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos.

Didžiojo Vilniaus seimo (Lietuvių suvažiavimo Vilniuje) didelis nuopelnas, kad tuometinėse pradžios mokyklose leista dirbti mokytojams lietuviams, lietuvių kalbą leista dėstyti kaip atskirą dalyką, laisvesnė tapo spauda, leista steigti įvairias ekonomines ir kultūrines draugijas.

Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms skirtos monetos grafinių (meninių) projektų autorius yra dailininkas Albertas Gurskas, gipsinių modelių autorius – dailininkas Rytas Jonas Belevičius.

Monetos nukaldintos valstybės įmonėje „Lietuvos monetų kalykla“. Monetų tiražas – 1500 vienetų.