Lietuvos bankas
2010-09-22
Pritariančių lito susiejimui su euru - dar daugiau Sausio mėn. atlikti visuomenės nuomonės tyrimai rodo, kad lito susiejimo su euru išvakarėse gyventojų, pritariančių šiam Lietuvos banko sprendimui, skaičius, lyginant su praėjusiu mėnesiu, išaugo dar 4 proc. punktais ir daugiau nei dvigubai viršija nepritariančiųjų skaičių. Sprendimui pritaria 52 proc., nepritaria - 24 proc., neturi nuomonės - 24 proc. Lietuvos gyventojų. Tyrimo duomenys rodo, kad nuo 2001 m. birželio mėn., kai buvo priimti sprendimai dėl lito susiejimo su euru datos ir apie tai buvo iš anksto informuota visuomenė, pritariančiųjų skaičius kiekvieną mėnesį vidutiniškai augo daugiau nei po 5 proc. punktus. Apie būsimą lito susiejimą su euru žino 96 proc. Lietuvos gyventojų. Tyrimo duomenimis, tarp žinančiųjų, kad litas bus susietas su euru, šiam žingsniui pritaria - 55 proc., nepritaria - 24 proc., neturi nuomonės - 21 proc. * Apklausą 2002 m. sausio 17-23 d. atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija “Baltijos tyrimai. Apklausta 1009 Lietuvos gyventojų, 101 Lietuvos vietovėje.

Sausio mėn. atlikti visuomenės nuomonės tyrimai rodo, kad lito susiejimo su euru išvakarėse gyventojų, pritariančių šiam Lietuvos banko sprendimui, skaičius, lyginant su praėjusiu mėnesiu, išaugo dar 4 proc. punktais ir daugiau nei dvigubai viršija nepritariančiųjų skaičių. Sprendimui pritaria 52 proc., nepritaria - 24 proc., neturi nuomonės - 24 proc. Lietuvos gyventojų.

Tyrimo duomenys rodo, kad nuo 2001 m. birželio mėn., kai buvo priimti sprendimai dėl lito susiejimo su euru datos ir apie tai buvo iš anksto informuota visuomenė, pritariančiųjų skaičius kiekvieną mėnesį vidutiniškai augo daugiau nei po 5 proc. punktus.

Apie būsimą lito susiejimą su euru žino 96 proc. Lietuvos gyventojų.

Tyrimo duomenimis, tarp žinančiųjų, kad litas bus susietas su euru, šiam žingsniui pritaria - 55 proc., nepritaria - 24 proc., neturi nuomonės - 21 proc.

*

Apklausą 2002 m. sausio 17-23 d. atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija “Baltijos tyrimai. Apklausta 1009 Lietuvos gyventojų, 101 Lietuvos vietovėje.