Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 50 litų proginę monetą, skirtą Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2005 m. gruodžio 1 d.

1. Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 50 litų proginę monetą, skirtą Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2005 m. gruodžio 1 d.

Monetos grafinių (meninių) projektų autorius yra dailininkas Albertas Gurskas, gipsinių modelių autorius – dailininkas Rytas Jonas Belevičius.

Monetos kaldinamos valstybės įmonėje „Lietuvos monetų kalykla“. Monetų tiražas – 1500 vienetų.

2. Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo tvarką ir pripažino netekusiais galios kelis nutarimus, anksčiau priimtus dėl Lietuvos Respublikos pinigų, turinčių numizmatinę vertę, pardavimo kainų nustatymo.

Naujuoju dokumentu nustatyta, kas yra Lietuvos banko numizmatinės vertybės, kokia jų užsakymo, apmokėjimo, kainų ir nuolaidų taikymo tvarka.

Lietuvos banko numizmatinės vertybės įsigyjamos Lietuvos banko kasose arba pateikus užsakymą. Informacija apie numizmatines vertybes ir jų įsigijimą skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt.

Šis nutarimas įsigalios 2005 m. gruodžio 2 d.

3. Lietuvos banko valdyba apsvarstė akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą išduoti leidimą skirti Joną Bartkų Šiaulių banko valdybos nariu bei administracijos vadovo pavaduotoju. Toks leidimas įsigalios 2005 m. gruodžio 7 d.

4. Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos Medininkų piliai (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), grafinių (meninių) projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta Giedriaus Paulauskio kūriniui, antroji – Stasio Leono Makaraičio, trečioji – Ryto Jono Belevičiaus darbams.

Patvirtinti Giedriaus Paulauskio sukurti monetos averso ir reverso grafiniai (meniniai) projektai bei užrašas monetos briaunoje: „Istorijos ir architektūros paminklai“.

50 litų proginę monetą, skirtą Medininkų piliai, į apyvartą išleisti numatyta 2006 metų antrąjį ketvirtį.

5. Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos 1831 m. sukilimui ir jo herojės Emilijos Pliaterytės 200-osioms gimimo metinėms, grafinių (meninių) projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta Giedriaus Paulauskio kūriniui, antroji – Stasio Leono Makaraičio, trečioji – Virginijos Venckūnienės darbams.

Patvirtinti Giedriaus Paulauskio sukurti monetos averso ir reverso grafiniai (meniniai) projektai bei užrašas monetos briaunoje: „1831 * Sukilimas“ (du kartus).

Šią proginę monetą numatyta išleisti 2006 metais.

6. Lietuvos banko valdyba leido akcinei bendrovei

Ūkio bankas įregistruoti banko įstatų III skyriaus 3 punkto pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 126 mln. 708 tūkst. litų, patvirtintą 2005 m. kovo 24 d. įvykusiame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Šiuo metu Ūkio banko įstatinis kapitalas yra 106 mln. 707,996 tūkst. litų.