Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 37,7 mln. litų ir sudarė 370,4 mln. litų. Išankstiniais duomenimis, trečiojo 2005 m. ketvirčio ESD sudarė 994,6 mln. litų (5,2 % BVP), o sausio-rugsėjo mėn. ESD sudarė 3,11 mlrd. litų - 6,0 procento BVP (2004 m. sausio-rugsėjo mėn. ESD buvo 3,79 mlrd. Lt, arba 8,4 % BVP).

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 37,7 mln. litų ir sudarė 370,4 mln. litų. Išankstiniais duomenimis, trečiojo 2005 m. ketvirčio ESD sudarė 994,6 mln. litų (5,2 % BVP), o sausio-rugsėjo mėn. ESD sudarė 3,11 mlrd. litų – 6,0 procento BVP (2004 m. sausio-rugsėjo mėn. ESD buvo 3,79 mlrd. Lt, arba 8,4 % BVP).

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., prekių eksportas padidėjo 13,7 procento, o importas – 10,4 procento. 2005 m. rugsėjo mėn. užsienio prekybos deficitas buvo beveik toks pat kaip ir rugpjūčio mėnesį, tačiau trečiojo ketvirčio prekybos deficitas, palyginti su antruoju ketvirčiu, buvo daugiau kaip ketvirtadaliu milijardo litų mažesnis. 2005 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 25,1 procento, o prekių importas – 20,9 procento.

2005 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 7,4 procento, o paslaugų importas – 4,1 procento. Rugsėjo mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo 36,6 mln. litų ir sudarė 231,8 mln. litų. Per devynis 2005 m. mėnesius, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, paslaugų eksportas padidėjo 17,7 procento, o paslaugų importas – 22 procentais. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 171,9 mln. litų.

2005 m. rugsėjo mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 172 mln. litų (rugpjūčio mėn. buvo 194,7 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 48,6 mln. litų (rugpjūčio mėn. buvo 48,2 mln. Lt). Investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 23,1 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis – 33,2 mln. litų. Bendras rugsėjo mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su šių metų rugpjūčio mėn., padidėjo 10,1 mln. litų ir sudarė 93,9 mln. litų.

2005 m. rugsėjo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 186,2 mln. litų (rugpjūčio mėn. – 97,2 mln. Lt). Per devynis 2005 m. mėnesius einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 1,32 mlrd. litų (471,7 mln. litų daugiau, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu). Tokio padidėjimo priežastis buvo padidėję pervedimai iš ES paramos fondų, o kitas svarbus šio padidėjimo šaltinis – padidėję fizinių asmenų pervedimai.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. rugsėjo mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų grynasis investicijų užsienyje srautas buvo 353,5 mln. litų, o grynasis užsienio investicijų srautas Lietuvoje 982,9 mln. litų. Be to, rugsėjo mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš užsienio (iš ES paramos fondų) sudarė 139,6 mln. litų Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) rugsėjo mėn. sudarė 769 mln. litų (rugpjūčio mėn. sudarė 803,7 mln. Lt).

2005 m. rugsėjo mėn. tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 263 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. – 1,22 mlrd. litų. Palyginti su devyniais 2004 m. mėnesiais, tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 488,1 mln. litų mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. rugsėjo mėn. sudarė 229,1 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn.
720,4 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. rugsėjo mėn. rodė grynąsias investicijas užsienyje ir sudarė -43,3 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų nuosavybės vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. rugsėjo mėn. buvo teigiamas (442 mln. Lt). Didžiausią įtaką bendram teigiamam šių investicijų srautui darė šalies komercinių bankų teigiamas trumpalaikių įsipareigojimų srautas.

2005 m. rugsėjo mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse sudarė 370,3 mln. litų, tačiau dėl aukso perkainojimo oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo 390,5 mln. litų (3,8 %). Rugsėjo mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino centrinės valdžios indėlių ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 229,7 ir 117,7 mln. litų bei Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas 79,8 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui sumažėjimas 30,5 mln. litų ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis sumažėjimas 6,2 mln. litų.