Lietuvos bankas
2010-09-22

Briuselyje pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos (EK) Partnerystės susitarimas dėl visuomenės informavimo ir komunikacijos kampanijos apie euro įvedimą organizavimo.

Šiandien, lapkričio 8 d., Briuselyje pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos (EK) Partnerystės susitarimas dėl visuomenės informavimo ir komunikacijos kampanijos apie euro įvedimą organizavimo. Tą dokumentą pasirašė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas, finansų ministras Zigmantas Balčytis, EK komisaras Žoakinas Almunija (Joaquín Almunia).

„Susitarime numatyta, kad Europos Komisija finansuos kai kurias visuomenės informavimo apie eurą priemones, be to, ji padės ir kitais būdais. Manau, kad Europos Komisijos patirtis, padedant šalims įvesti eurą, mums labai pravers“, – sakė R.Šarkinas.

Pagal Partnerystės susitarimą Lietuvos institucijos ir EK susitarė bendradarbiauti ir remti vienos kitų euro ir Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) visuomenės informavimo ir komunikacijos veiklą. Partnerystės tikslas yra padidinti Lietuvos piliečių žinias apie tai, kaip veikia EPS, ir padėti eurą įvedančioms valstybėms narėms informavimą organizuoti sklandžiau.

Pagal Partnerystės susitarimą Europos Komisija teiks paramą įgyvendinant veiklą, numatytą Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijoje. Susitarime nurodoma, kad šalys derins veiksmus atlikdamos visuomenės nuomonės apklausas, spausdindamos leidinius, rengdamos reklaminę medžiagą, nešiojamus informacinius stendus, organizuodamos konferencijas, seminarus žurnalistams, parodas arba žiniasklaidos kampanijas – tai yra priemones, kurias galėtų finansuoti arba įgyvendinti EK. EK parama priklausys nuo jos turimų biudžetinių priemonių ir atskirų paramos suteikimo sutarčių, kurias EK sudarys su Lietuvos banku ir Lietuvos Vyriausybe.

Atitinkamus Partnerystės susitarimus EK šiandien pasirašė ir su Estija bei Slovėnija, kurios, kaip ir Lietuva, tikisi eurą įvesti 2007 metų sausio 1 d.