Lietuvos bankas
2010-09-22
2005 m. spalio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 766,3 mln. litų (3 118,1 mln. eurų, arba 3 788,0 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 125,3 mln. litų, arba 1,2 procento. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos

2005 m. spalio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 766,3 mln. litų (3 118,1 mln. eurų, arba 3 788,0 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 125,3 mln. litų, arba 1,2 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 151,2 ir 106,8 mln. litų bei Lietuvos banko įsipareigojimų užsieniui padidėjimas 91,4 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis sumažėjimas atitinkamai 180,4 ir 43,7 mln. litų.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2005 093 718,43 081,810 641,0251,80,1860,20,110 388,92 176,51 069,71 106,88 212,4--
2005 103 788,03 118,110 766,3248,60,1860,20,110 517,4944,2564,9379,49 573,1--
2005 10 - 09
Pokytis:mln. Lt69,636,3125,3-3,1-0,00,0128,4-1 232,3-504,8-727,51 360,7--
procentais1,91,21,2-1,2--0,5-0,51,2-56,6-47,2-65,716,6--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.