Lietuvos bankas
2010-09-22
Paskelbta TVF ataskaita apie Lietuvos finansinio sektoriaus stabilumą 2002 m. vasario 8 d. (penktadienį) paskelbta Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vykdančiosios valdybos apsvarstyta Lietuvos Finansinio sektoriaus stabilumo įvertinimo ataskaita. Ja apibendrinami Lietuvos ir bendros TVF ir Pasaulio banko Finansinio sektoriaus įvertinimo programos rezultatai. Atlikto įvertinimo ataskaitoje teigiama, kad nėra tiesioginių grėsmių Lietuvos finansinės sistemos stabilumui, padaryta esminė pažanga užtikrinant saugų ir patikimą bankinės sistemos funkcionavimą, reikšmingai pasikeitė bankų aktyvų kokybė, nuolat mažėja blogų paskolų portfelis, o bankinė sistema gerai kapitalizuota. Pažymėta, kad taip pat padaryti reikšmingi kokybiniai pokyčiai bankų priežiūros srityje, įgyvendinant riziką ribojančių normatyvų vykdymą, diegiant priežiūros priemones ir įgyvendinant Bazelio efektyvios bankų priežiūros rekomendacijas. Taip pat pažymėta, kad Lietuvoje vykdant pinigų politiką užtikrinamas aukštas skaidrumo lygis. Kartu paskelbtos TVF ir Pasaulio banko ataskaitos apie tarptautinių standartų ir principų laikymąsi Lietuvos pinigų ir finansų politikoje, bankų priežiūros ir mokėjimų sistemų srityse. Papildoma informacija: su ataskaita galima susipažinti TVF interneto svetainėje http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=15642.0

2002 m. vasario 8 d. (penktadienį) paskelbta Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vykdančiosios valdybos apsvarstyta Lietuvos Finansinio sektoriaus stabilumo įvertinimo ataskaita. Ja apibendrinami Lietuvos ir bendros TVF ir Pasaulio banko Finansinio sektoriaus įvertinimo programos rezultatai.

Atlikto įvertinimo ataskaitoje teigiama, kad nėra tiesioginių grėsmių Lietuvos finansinės sistemos stabilumui, padaryta esminė pažanga užtikrinant saugų ir patikimą bankinės sistemos funkcionavimą, reikšmingai pasikeitė bankų aktyvų kokybė, nuolat mažėja blogų paskolų portfelis, o bankinė sistema gerai kapitalizuota. Pažymėta, kad taip pat padaryti reikšmingi kokybiniai pokyčiai bankų priežiūros srityje, įgyvendinant riziką ribojančių normatyvų vykdymą, diegiant priežiūros priemones ir įgyvendinant Bazelio efektyvios bankų priežiūros rekomendacijas.

Taip pat pažymėta, kad Lietuvoje vykdant pinigų politiką užtikrinamas aukštas skaidrumo lygis.

Kartu paskelbtos TVF ir Pasaulio banko ataskaitos apie tarptautinių standartų ir principų laikymąsi Lietuvos pinigų ir finansų politikoje, bankų priežiūros ir mokėjimų sistemų srityse.

Papildoma informacija: su ataskaita galima susipažinti TVF interneto svetainėje http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=15642.0