Lietuvos bankas
2010-09-22
2005 m. rugsėjo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 641,0 mln. litų (3 081,8 mln. eurų, arba 3 718,4 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 390,5 mln. litų, arba 3,8 procento.
2005 m. rugsėjo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 641,0 mln. litų (3 081,8 mln. eurų, arba 3 718,4 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 390,5 mln. litų, arba 3,8 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino centrinės valdžios indėlių ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 229,7 ir 117,7 mln. litų bei Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas 79,8 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui sumažėjimas 30,5 mln. litų ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis sumažėjimas 6,2 mln. litų.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2005 083 628,52 968,810 250,5227,30,1860,20,110 022,91 911,31 043,6867,78 111,6--
2005 093 718,43 081,810 641,0251,80,1860,20,110 388,92 176,51 069,71 106,88 212,4--
2005 09 - 08
Pokytis:mln. Lt89,9113,1390,524,4-0,00,0366,0265,226,1239,1100,8--
procentais2,53,83,810,8-0,10,13,713,92,527,61,2--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.