Lietuvos bankas
2010-09-22

Šiandien Lietuvos banke lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Jis domėjosi pasirengimu įvesti mūsų valstybėje Europos Sąjungos bendrąją valiutą eurą

Šiandien Lietuvos banke lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Jis domėjosi pasirengimu įvesti mūsų valstybėje Europos Sąjungos bendrąją valiutą eurą, aiškinosi, kokia bus euro įtaka Lietuvos ekonomikai ir gyventojams, kaip organizuota visuomenės informavimo apie euro įvedimą kampanija. Šiais klausimais informaciją pateikė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Prezidentas Valdas Adamkus taip pat buvo supažindintas su priemonėmis, kurios numatytos siekiant apsaugoti vartotojų interesus įvedant eurą.

Po susitikimo Lietuvos banke įvykusioje trumpoje spaudos konferencijoje Prezidentas Valdas Adamkus teigė per pokalbį su centrinio banko vadovu įsitikinęs, jog kalbos apie naujos valiutos galimą neigiamą poveikį Lietuvos žmonėms neturi pagrindo.

Prezidentas Valdas Adamkus teigė manąs, jog nėra jokių priežasčių, kodėl Lietuva negalėtų euro įvesti 2007 metų pradžioje, kaip numatyta.

Valstybės vadovo vertinimu, Lietuvos bankas gerai atlieka organizacinį darbą, reikalingą euro įvedimui.

„Prezidentas Valdas Adamkus išsamiai domėjosi Nacionaliniu euro įvedimo planu. Prezidentas supažindintas, kaip Lietuvos bankas rengiasi euro įvedimui. Prezidentui parodyti eurų, kurie bus kaldinami Vilniuje, nacionalinės pusės su Vyčio simboliu pavyzdžiai, pristatyta numatoma euro informacinė kampanija,“ – sakė Reinoldijus Šarkinas.

Pasak jo, susitikime su Prezidentu patvirtinta, jog rengdamasis euro įvedimui Lietuvos bankas sutelktai dirbs kartu su Seimu, Vyriausybe, ministerijomis, kitomis institucijomis, kad perėjimas prie Europos Sąjungos bendrosios valiutos būtų sklandus ir skaidrus.

Lietuvos banke pasirengimas euro įvedimui vyksta pagal planą, kuriam pritarta dar praėjusių metų pabaigoje. Rengiamasi pakeisti grynuosius pinigus, prisijungti prie Europos Sąjungos mokėjimo sistemos TARGET, pertvarkomos banko informacinės sistemos, tobulinama finansinė apskaita ir atskaitomybė, atliekami kiti techniniai, logistikos, teisinės bazės tvarkymo ir visuomenės informavimo darbai.