Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. rugsėjo 24 d. vyko TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto (TPFK) susitikimas, kuriame buvo svarstyta pasaulio ekonomikos ir finansų rinkų būklė, TVF strateginės kryptys

2005 m. rugsėjo 24 - 25 d. Vašingtone vyko Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Pasaulio banko (PB) metiniai susitikimai.

2005 m. rugsėjo 24 d. vyko TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto (TPFK) susitikimas, kuriame buvo svarstyta pasaulio ekonomikos ir finansų rinkų būklė, TVF strateginės kryptys, TVF politikos pagrindiniai klausimai. Susitikime dalyvavo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Susitikimo rezultatai išdėstyti TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto oficialiame pranešime.

Pritarta siūlymui, kad, naudodamas savo vidinius išteklius, TVF kartu su Tarptautine plėtros asociacija ir Afrikos plėtros banku iki metų pabaigos nurašytų smarkiai įsiskolinusių skurdžių šalių skolas. Tačiau neužtenka vien nurašyti skolas - būtina remti šių šalių pastangas gerinti valdymą ir stiprinti ekonominį pajėgumą. Taip pat svarbu nepažeisti visų skurdžių šalių lygaus traktavimo principo.

Šiaurės ir Baltijos šalių grupės (Danijos, Suomijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos) vardu pranešimą susitikime skaitė Norvegijos finansų ministras Peras Kristianas Fosas (Per-Kristian Foss). Pranešimas paskelbtas internete.

Šiaurės ir Baltijos šalių grupės pozicija aktualiais TVF politikos klausimais atsispindi grupės paruoštoje 2005 m. antroje ataskaitoje „Naujausi TVF politikos pokyčiai (403.9 KB download icon)“