Lietuvos bankas
2010-09-22

Vilniuje Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija aptarė Nacionalinį euro įvedimo planą, kuriame nustatyti pagrindiniai lito pakeitimo euru elementai, tvarkaraštis ir svarbiausių darbų vykdytojai

Šiandien Vilniuje Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija aptarė Nacionalinį euro įvedimo planą, kuriame nustatyti pagrindiniai lito pakeitimo euru elementai, tvarkaraštis ir svarbiausių darbų vykdytojai siekiant, kad Lietuva sėkmingai pasirengtų ir įvestų eurą 2007 metų sausio 1 dieną.

Taip pat aptartos Lietuvos visuomenės informavimo ir komunikacijos strategijos tikslas yra padėti visuomenei pasirengti euro įvedimui ir tuo prisidėti prie sklandaus bei skaidraus valiutos pakeitimo mūsų šalyje proceso.

„Šie dokumentai leis koordinuoti įvairių institucijų jau pradėtą pasirengimą euro įvedimui ir kryptingai visiems veikti, kad numatytu terminu perėjimas prie Europos Sąjungos bendrosios valiutos būtų sėkmingas, nesukeltų problemų gyventojams ir verslui”, – sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Kitą savaitę Euro įvedimo planą svarstys Vyriausybė, jam pritarti bus siūloma Lietuvos banko valdybai.

Euro įvedimo plane numatomas perėjimo prie bendrosios valiutos Lietuvoje tvarkaraštis apima pasirengimo, dviejų valiutų (lito ir euro) apyvartos laikotarpius ir priemones laikotarpiui pasibaigus dviejų valiutų apyvartai.

Plane ypatingas dėmesys kreipiamas vartotojų interesams, todėl numatyta vertinti kainų perskaičiavimą, nagrinėti žmonių pranešimus, jiems teikti informaciją ir konsultacijas euro įvedimo klausimais. Pagal planą, įvedus eurą, dar 15 dienų bus galima atsiskaityti ir litais. Plane taip pat pažymėta, kad dviejų valiutų apyvartos laikotarpiu pardavėjai galės priimti mokėjimus eurais ir litais, bet duoti grąžą siektina eurais.

Euro įvedimo plane numatyta skatinti prekybos įmones, paslaugų teikėjus priimti „geros valios kodeksą“, kuris įpareigotų nenaudoti euro kaip preteksto kelti kainas, sąžiningai ir be jokio papildomo mokesčio vartotojams perskaičiuoti kainas iš litų į eurus.

Plane numatomas kainų litais ir eurais nurodymas turėtų būti naudingas informaciniu požiūriu, nes padės geriau suprasti prekių ir paslaugų kainų išraišką eurais, sudarys prielaidas visuomenei kontroliuoti šį procesą. Pagal planą asmenys, parduodantys prekes (teikiantys paslaugas), turės nurodyti prekių (paslaugų) kainas eurais ir litais ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki euro įvedimo dienos ir 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos. Eurais ir litais taip pat bus nurodomos pensijos, darbo užmokestis, kitos išmokos.

Euro įvedimo plane numatyta, kad indėliai bankuose ir kitos piniginės sumos sąskaitose litais euro įvedimo dieną bus nemokamai perskaičiuojamos į eurus. Nuo euro įvedimo dienos visos teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus. Visi sandoriai su nuorodomis į litus ir toliau galios po lito pakeitimo euru. Vertė litais reikš pagal neatšaukiamai fiksuotą euro ir lito perskaičiavimo kursą perskaičiuotą vertę eurais. Dėl lito pakeitimo eurais vienašališkai nebus galima nutraukti galiojančių sandorių, tačiau tai nebus draudžiama daryti šalių abipusiu susitarimu.

Plane numatyta, kad Lietuvos bankas litus į eurus keis nemokamai, neribodamas sumos ir neribotą laiką. Komerciniai bankai litus į eurus keis nemokamai 60 dienų nuo euro įvedimo dienos. Pasibaigus tam laikotarpiui už litų keitimą į eurus komerciniai bankai galės imti savo nustatyto dydžio mokestį.

Plane atkreipiamas dėmesys į reikalingus Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip pat ir Konstitucijos, pakeitimus.

Lietuvos visuomenės informavimo ir komunikacijos dėl euro įvedimo strategijoje, atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir informacijos poreikius, skiriamos įvairios tikslinės grupės ir joms pasiekti planuojamos informavimo ir komunikacijos priemonės, apimančios reklamos, viešųjų ryšių, leidybos, interneto ir kitas komunikacijos sritis, apibrėžti komunikacijos kanalai ir informacijos skleidėjai.

Euro įvedimo planui ir informavimo strategijai pritarusi Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija koordinuoja veiksmus, vykdant priemonių, susijusių su euro įvedimu, planus. Komisijos pirmininkas – Ministras Pirmininkas, komisijos vadovo pavaduotojai – Lietuvos banko valdybos pirmininkas ir finansų ministras. Komisijos nariai – socialinės apsaugos ir darbo, ūkio, teisingumo ir žemės ūkio ministrai, Statistikos departamento prie Vyriausybės generalinis direktorius.

Lietuvos banke pasirengimas euro įvedimui vyksta pagal planą, kuriam pritarta dar praėjusių metų pabaigoje. Rengiamasi pakeisti grynuosius pinigus, prisijungti prie Europos Sąjungos mokėjimo sistemos TARGET, pertvarkomos banko informacinės sistemos, tobulinama finansinė apskaita ir atskaitomybė, atliekami kiti techniniai, logistikos, teisinės bazės tvarkymo ir visuomenės informavimo darbai.