Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 143,4 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo atitinkamai 113,5, 25,5 ir 4,9 mln. litų.

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 143,4 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo atitinkamai 113,5, 25,5 ir 4,9 mln. litų.

Pinigų atsargą didino tai, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 222,7 mln. litų daugiau nei nupirko, tačiau 63,3 mln. litų mažino centrinės valdžios institucijų operacijos ir 23,3 mln. litų mažino nerezidentų operacijos.

Rugpjūčio mėnesį užsienio turtas ir centrinės valdžios indėliai padidėjo atitinkamai 273,9 ir 130,0 mln. litų.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 072005 08Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 938,810 212,7273,92,8
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
2,72,7--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,810,7-0,1-1,1
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
0,00,10,027,7
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS241,2222,0-19,2-8,0
IŠ VISO TURTO10 193,610 448,2254,62,5
PINIGŲ ATSARGA7 687,37 830,7143,41,9
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
6 123,66 128,54,90,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI83,955,5-28,5-33,9
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 493,31 623,4130,08,7
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,629,6--
KAPITALO SĄSKAITOS866,0880,314,31,7
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI33,428,8-4,6-13,9
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ10 193,610 448,2254,62,5

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 072005 08Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.