Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) išaugo 36,1 mln. litų ir sudarė 212,9 mln. litų. Šių metų liepos mėn. ESD buvo 385,3 mln. litų mažesnis už

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) išaugo 36,1 mln. litų ir sudarė 212,9 mln. litų. Šių metų liepos mėn. ESD buvo 385,3 mln. litų mažesnis už praėjusių metų liepos mėn. ESD. Išankstiniais duomenimis, 2005 m. sausio-liepos mėn. ESD sudarė 2,41 mlrd. litų (2004 m. sausio-liepos mėn. buvo 3,1 mlrd. Lt).

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., prekių eksportas padidėjo 0,4 procento, o importas – 1,1 procento. 2005 m. liepos mėn. užsienio prekybos deficitas buvo 3,8 procento didesnis nei birželio mėn. deficitas. 2005 m. sausio-liepos mėn., palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 23,6 procento, o prekių importas – 15,9 procento.

2005 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 5,8 procento, o paslaugų importas sumažėjo 9,4 procento. Liepos mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis padidėjo 83,9 mln. litų ir sudarė 270,1 mln. litų. Per septynis 2005 m mėnesius, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, paslaugų eksportas padidėjo 8,9 procento, o paslaugų importas – 23,8 procentais. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 226,5 mln. litų.

2005 m. liepos mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 170,3 mln. litų (birželio mėn. buvo 236,6 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 51,7 mln. litų (birželio mėn. buvo 56,9 mln. Lt). Investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 61,1 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis padidėjo 25,1 mln. litų. Bendras liepos mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su šių metų birželio mėn., sumažėjo 86,2 mln. litų ir sudarė 73,7 mln. litų.

2005 m. liepos mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 99,3 mln. litų (birželio mėn. – 245,5 mln. Lt). Einamųjų pervedimų balanso perviršis sumažėjo dėl sumažėjusių pervedimų iš ES paramos fondų. Per septynis 2005 m. mėnesius einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė beveik milijardą litų (416,62 mln. litų daugiau, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. liepos mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų grynasis investicijų užsienyje srautas buvo 94,1 mln. litų, o grynasis užsienio investicijų srautas Lietuvoje buvo 652,4 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš užsienio) liepos mėn. sudarė 558,3 mln. litų (birželio mėn. – 69 mln. Lt).

2005 m. liepos mėn. tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 69,0 mln. litų, o sausio-liepos mėn. – 1 315,2 mln. litų. Palyginti su 2004 m. sausio-liepos mėn., tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 181,5 mln. litų mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. liepos mėn. sudarė 17,8 mln. litų (birželio mėn. – 245,7 mln. Lt), o sausio-liepos mėn. – 1 136,9 mln. litų. Grynųjų tiesioginių užsienio investicijų srautas sausio-liepos mėn. sudarė 48,2 procento ESD.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. liepos mėn. rodė grynąsias investicijas užsienyje ir sudarė 248,7 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius ir sumažėjusios nerezidentų investicijos į kitų šalies ūkio subjektų nuosavybės vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. liepos mėn. buvo teigiamas (784,7 mln. Lt). Šalies komercinių bankų iš užsienio gautos paskolos ir kitų ūkio subjektų padidėjęs įsiskolinimas už prekes ir paslaugas darė didžiausią įtaką bendram teigiamam šių investicijų srautui.

2005 m. liepos mėn. oficialiųjų tarptautinės atsargų srautas mokėjimų balanse sudarė 119,1 mln. litų, tačiau dėl užsienio valiutų kursų pokyčių ir aukso perkainojimo oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo 99,3 mln. litų (1,0 %). Liepos mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kitų įsipareigojimų užsieniui padidėjimas atitinkamai 172,1 ir 67,7 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino centrinės valdžios indėlių ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 77,9 ir 52,4 mln. litų bei Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis sumažėjimas 10,2 mln. litų.