Lietuvos bankas
2010-09-22
Dviejų šalių bankų priežiūros institucijos atlieka bendrą inspektavimą Šią savaitę Lenkijos bankų priežiūrą vykdančio Generalinio inspektorato darbuotojai kartu su Lietuvos banko priežiūros inspektoriais pradėjo bendrai atliekamą Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus inspektavimą. Kartu su Lenkijos bankų priežiūros inspektorių grupe Lietuvoje lankosi ir Lenkijos Generalinis bankų priežiūros inspektorius Wojciechas Kwasniakas. Tai pirmas kartas kai Lietuvoje veikiančio užsienio banko skyriaus inspektavimą atlieka Lietuvos ir užsienio šalies kredito įstaigų priežiūrą vykdančios institucijos. Toks inspektavimas vykdomas remiantis 2000 m. tarp Lietuvos banko ir Lenkijos Nacionalinio banko vadovų pasirašyta sutartimi "Dėl bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje". Lietuvos bankas vykdydamas kredito įstaigų priežiūrą atlieka pilną Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir dalinį užsienio bankų skyrių inspektavimą. Už užsienio bankų skyrių priežiūrą yra atsakinga banko kilmės šalies priežiūros institucija. Lietuvos bankas bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje sutartis yra taip pat pasirašęs su Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos ir Rusijos kredito įstaigų priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Tokios sutartys leidžia tokioms institucijoms stiprinti bendradarbiavimą, koordinuoti veiklą, keistis informacija, labiau unifikuoti priežiūros standartus. Stiprėjant bankų tarptautiniams ryšiams bei į Lietuvą ateinant naujiems bankams tokį bendradarbiavimą planuojama plėsti ir ateityje.

Šią savaitę Lenkijos bankų priežiūrą vykdančio Generalinio inspektorato darbuotojai kartu su Lietuvos banko priežiūros inspektoriais pradėjo bendrai atliekamą Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus inspektavimą.

Kartu su Lenkijos bankų priežiūros inspektorių grupe Lietuvoje lankosi ir Lenkijos Generalinis bankų priežiūros inspektorius Wojciechas Kwasniakas.

Tai pirmas kartas kai Lietuvoje veikiančio užsienio banko skyriaus inspektavimą atlieka Lietuvos ir užsienio šalies kredito įstaigų priežiūrą vykdančios institucijos. Toks inspektavimas vykdomas remiantis 2000 m. tarp Lietuvos banko ir Lenkijos Nacionalinio banko vadovų pasirašyta sutartimi "Dėl bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje".

Lietuvos bankas vykdydamas kredito įstaigų priežiūrą atlieka pilną Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir dalinį užsienio bankų skyrių inspektavimą. Už užsienio bankų skyrių priežiūrą yra atsakinga banko kilmės šalies priežiūros institucija.

Lietuvos bankas bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje sutartis yra taip pat pasirašęs su Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos ir Rusijos kredito įstaigų priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Tokios sutartys leidžia tokioms institucijoms stiprinti bendradarbiavimą, koordinuoti veiklą, keistis informacija, labiau unifikuoti priežiūros standartus.

Stiprėjant bankų tarptautiniams ryšiams bei į Lietuvą ateinant naujiems bankams tokį bendradarbiavimą planuojama plėsti ir ateityje.