Lietuvos bankas
2010-09-22
2005 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 250,5 mln. litų (2 968,8 mln. eurų, arba 3 628,5 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 254,5 mln. litų, arba 2,5 procento.

2005 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 250,5 mln. litų (2 968,8 mln. eurų, arba 3 628,5 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 254,5 mln. litų, arba 2,5 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino kredito įstaigų lėšų ir centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 139,1 ir 130,1 mln. litų, Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas ir išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas atitinkamai 8,8 ir 4,9 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui sumažėjimas 28,4 mln. litų.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2005 073 490,72 895,09 996,0227,30,1860,20,19 768,41 327,3795,9531,48 441,1--
2005 083 628,52 968,810 250,5227,30,1860,20,110 022,91 911,31 043,6867,78 111,6--
2005 08 - 07
Pokytis:mln. Lt137,873,7254,50,0-0,00,0254,5584,0247,7336,3-329,5--
procentais3,92,52,50,0-0,80,12,644,031,163,3-3,9--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.