Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė akcinės bendrovės „NORD/LB Lietuva“ tikslinio inspektavimo rezultatus. Buvo tikrinamas kredito, operacinės ir pelningumo rizikos valdymas

1.  Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė akcinės bendrovės „NORD/LB Lietuva“ tikslinio inspektavimo rezultatus. Buvo tikrinamas kredito, operacinės ir pelningumo rizikos valdymas bei su šiomis rizikos rūšimis susijęs banko valdymas ir vidaus kontrolė. Bankas įpareigotas iki 2005 metų gruodžio 1 dienos pašalinti LB atlikto inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

2. LB valdyba sutiko su Jurbarko kredito unijos įstatų nuostatų pakeitimais dėl kredito unijos buveine bei visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencijos. Tie pakeitimai patvirtinti 2005 m. kovo 10 d. įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Įstatuose numatyta, kad šios kredito unijos nariais gali būti Jurbarko rajono žemdirbiai. Taip pat numatyta, kad unijos visuotinis narių susirinkimas tvirtina valdybos pasiūlytus paramos projektus. Kai kurie įstatų pakeitimai padaryti siekiant juos suderinti su Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais įstatymais.

Naujas unijos buveinės adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 55-18, LT-74183 Jurbarkas.

3. LB valdyba leido akcinei bendrovei bankui ,,NORD/LB Lietuva“ įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 234 110 020 Lt, patvirtintą 2005 metų kovo 25 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime

Pagal pateiktus duomenis, naujos emisijos ,,NORD/LB Lietuva“ banko akcijas 38 993 225 litų bendros nominalios vertės įsigijo 3 juridiniai ir 22 fiziniai asmenys. 93,2 proc. naujos emisijos akcijų 36 341 015 litų bendros nominalios vertės įsigijo Vokietijos bankas Norddeutsche Landesbank-Girozentrale. Tai didžiausias banko akcininkas, kuris yra įsigijęs 93,1 proc. banko įstatinio kapitalo.

4. LB valdyba nuo 2005 metų rugsėjo 3 dienos valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla” valdybos pirmininku paskyrė LB Juridinio skyriaus vyriausiąjį juriskonsultą Liutaurą Žygą, iš šios įmonės valdybos pirmininko pareigų atšaukusi Arūną Dulkį, kuris nutraukė darbo sutartį su LB. Dar trys LB tarnautojai yra paskirti valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla” valdybos nariais.

LB įgyvendina Vilniuje veikiančios valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla” savininko teises ir pareigas.