Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) išaugo 51,1 mln. litų ir sudarė 176,8 mln. litų. Šių metų birželio mėn. ESD buvo 16,9 mln. litų didesnis už

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) išaugo 51,1 mln. litų ir sudarė 176,8 mln. litų. Šių metų birželio mėn. ESD buvo 16,9 mln. litų didesnis už praėjusių metų birželio mėn. ESD. Išankstiniais duomenimis, 2005 m. sausio-birželio mėn. ESD sudarė 2,2 mlrd. litų (2004 m. sausio-birželio mėn. buvo 2,5 mlrd. litų).

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., prekių eksportas sumažėjo 8,2 procento, o importas – 7,1 procento. 2005 m. birželio mėn. užsienio prekybos deficitas buvo 2,9 procento mažesnis nei gegužės mėn. deficitas. Palyginti su 2004 m. birželio mėn., prekių eksportas padidėjo 10,9 procento, o prekių importas – 17,2 procento.

2005 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., paslaugų eksportas padidėjo 11,3 procento, o paslaugų importas – 22,6 procento. Birželio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo 21,2 mln. litų ir sudarė 186,2 mln. litų. Per pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, paslaugų eksportas padidėjo 10,1 procento, o paslaugų importas – 25,1 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 192,3 mln. litų.

2005 m. birželio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 236,6 mln. litų (gegužės mėn. buvo 129,6 mln. litų), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 56,9 mln. litų (gegužės mėn. buvo 53,1 mln. litų). Investicijų pajamų balanso deficitas išaugo 103,5 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis padidėjo 3,8 mln. litų. Bendras birželio mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su šių metų gegužės mėn., išaugo 2,7 karto ir sudarė 159,9 mln. litų (gegužės mėn. – 60,2 mln. litų).

2005 m. birželio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 245,5 mln. litų (gegužės mėn. – 168,5 mln. litų). Einamųjų pervedimų balanso perviršis padidėjo dėl padidėjusių pervedimų iš ES paramos fondų. 2004 m. birželio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis buvo 16,6 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. birželio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektai investavo užsienyje 393,5 mln. litų (gegužės mėn. – 327,7 mln. litų). Užsienio investicijų srautas Lietuvoje birželio mėn. sudarė 485,3 mln. litų (gegužės mėn. – 702,7 mln. litų). Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš užsienio) birželio mėn. sudarė 69 mln. litų (gegužės mėn. – 255,5 mln. litų).

2005 m. birželio mėn. tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 279,4 mln. litų, o sausio-birželio mėn. – 1,2 mlrd. litų. Palyginti su 2004 m. sausio-birželio mėn., tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 151,6 mln. litų mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. birželio mėn. sudarė 245,7 mln. litų (gegužės mėn. – 116,9 mln. litų), o sausio-birželio mėn. – 1,1 mlrd. litų. Grynųjų tiesioginių užsienio investicijų srautas sausio-birželio mėn. sudarė 50,9 procento ESD.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. birželio mėn. rodė grynąsias investicijas užsienyje ir sudarė 133,6 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios šalies komercinių bankų ir pensijų fondų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius bei sumažėję vyriausybės įsipareigojimai nerezidentams.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. birželio mėn. buvo neigiamas (-32,7 mln. litų).

2005 m. birželio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo 63,2 mln. litų (0,6 %). Birželio mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas (178,3 mln. litų), Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas (61,9 mln. litų) ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas (33,2 mln. litų). Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (182,8 mln. litų) ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui sumažėjimas (27,4 mln. litų).