Lietuvos bankas
2010-09-22

Šiandien, rugpjūčio 4 dieną, įvyko pirmasis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisijos

Šiandien, rugpjūčio 4 dieną, įvyko pirmasis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisijos (toliau – Komisija), kuriai vadovauja Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, posėdis. Jame priimti svarbūs organizaciniai sprendimai, kad tinkamai būtų pasirengta eurą Lietuvoje įvesti 2007 metų sausio 1 dieną.

Komisija pritarė Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisijos darbo reglamentui, nutarė sudaryti Komisijos darbo grupes ir patvirtino jų funkcijas.

Atskiriems klausimams nagrinėti ir pateikti išvadas Komisijai sudarytos šešios darbo grupės: tai – Koordinuojanti darbo grupė, Visuomenės informavimo darbo grupė, Grynųjų pinigų darbo grupė, Verslo aplinkos darbo grupė, Vartotojų teisių apsaugos ir socialinių reikalų darbo grupė, Teisinių klausimų darbo grupė. Į jas suinteresuotos ministerijos ir Lietuvos bankas turi paskirti savo atstovus. Į darbo grupes bus kviečiami ir verslo bei vartotojų organizacijų atstovai.

Koordinuojančiai darbo grupei pavesta iki 2005 metų rugsėjo 15 dienos Komisijai pateikti Nacionalinio euro įvedimo plano projektą, kuris turi apimti visas su euro įvedimu susijusias sritis. Šį projektą Komisija ketina aptarti kitame posėdyje, kuris numatytas rugsėjo viduryje.

Komisijos posėdyje taip pat svarstyta, kaip laiku sutvarkyti teisinę bazę, reikalingą euro įvedimui, ypač akcentuota Konstitucijos kai kurių nuostatų keitimo būtinybė, kurios būtinos norint įvesti eurą. Aptarti ir visuomenės informavimo šiomis temomis klausimai, išklausyta informacija apie tai, kaip Lietuva vykdo Mastrichto sutartyje nustatytus konvergencijos (suartėjimo su euro zona) kriterijus, nustatytus valstybėms Europos Sąjungos (ES) narėms, norinčioms įvesti eurą.

„Esu nusiteikęs optimistiškai ir įsitikinęs, jog Lietuva sėkmingai įvykdys visus Mastrichto reikalavimus ir numatytu laiku įves eurą“, – sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija sudaryta Vyriausybės 2005 metų gegužės 30 dienos nutarimu. Komisijos pirmininkas – Ministras Pirmininkas, komisijos vadovo pavaduotojai – Lietuvos banko valdybos pirmininkas ir finansų ministras. Komisijos nariai – socialinės apsaugos ir darbo, ūkio, teisingumo ir žemės ūkio ministrai, Statistikos departamento prie Vyriausybės generalinis direktorius.

Komisija turi koordinuoti veiksmus, vykdant priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, planus.

Stodama į Europos Sąjungą (ES), Lietuva įsipareigojo ateityje įvesti eurą – bendrąją Europos valiutą. Euro naudojimas padidins Lietuvos patrauklumą investicijoms ir paskatins prekybinius ryšius, ilgainiui sudarys palankesnes sąlygas augti ekonomikai ir paspartins realų gyventojų pajamų didėjimą, o kartu ir ekonominės gerovės skirtumų su ES šalimis mažėjimą.

Lietuvos bankas ir Vyriausybė mano, kad 2007 metų sausio 1 diena yra tinkamiausia data įvesti eurą Lietuvoje.

Lietuvos banko veiklos planui dėl euro įvedimo Lietuvos banko valdyba pritarė 2004 metų gruodžio 23 dieną.