Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 24,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 731,3 mln. litų arba 3,1 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 458,9 mln. litų arba 3,5 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 13,7 mlrd. litų. P1

2005 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 24,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 731,3 mln. litų arba 3,1 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 458,9 mln. litų arba 3,5 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 13,7 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo atitinkamai 170,4 ir 288,5 mln. litų. Fizinių asmenų ir nefinansinių įmonių indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį padidėjo atitinkamai 348,2 ir 71,1 mln. litų, o kitų institucijų sumažėjo 130,8 mln. litų.

Kvazipinigai birželio mėn. padidėjo 272,4 mln. litų arba 2,6 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 10,9 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 95,7 mln. litų, iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 61,4 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 176,7 mln., iš jų fizinių asmenų padidėjo 126,0 mln. litų, o nefinansinių įmonių 48,1.

Birželio mėn. pagrindiniai P2 priešiniai - grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas didėjo. Grynasis užsienio turtas padidėjo 185,7 mln. litų, o vidaus kreditas – 838,2 mln. litų arba 4,1 procento. Labiausiai vidaus kredito augimą įtakojo 101,5 mln. litų padidėjusios pretenzijos centrinei valdžiai ir socialinės apsaugos fondams bei 712,3 mln. litų padidėjusios pretenzijos privačiam sektoriui. Iš pastarųjų birželio mėn. labiausiai padidėjo pretenzijos privačioms nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims – atitinkamai 345,7 ir 365,8 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 052005 06Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 422,67 608,4185,72,5
Užsienio turtas15 558,715 826,4267,71,7
Įsipareigojimai užsieniui8 136,08 218,081,91,0
VIDAUS KREDITAS20 416,021 254,2838,24,1
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-628,9-527,5101,516,1
Pretenzijos vietiniams valdymo organams378,2393,715,54,1
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

185,2188,63,41,8
Pretenzijos privačiam sektoriui18 410,319 122,5712,33,9
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

2 071,32 076,95,60,3
PINIGAI13 249,113 708,0458,93,5
Pinigai apyvartoje5 292,25 462,7170,43,2
Indėliai iki pareikalavimo7 956,98 245,4288,53,6
KVAZIPINIGAI10 580,810 853,1272,42,6
Indėliai užsienio valiutomis5 200,25 376,9176,73,4
Terminuotieji ir taupomieji indėliai5 380,65 476,395,71,8
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)4 008,84 301,4292,77,3

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.