Lietuvos bankas
2010-09-22

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 209,4 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 209,4 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose atitinkamai padidėjo 178,3, 22,1 ir 11,1 mln. litų.

Pinigų atsargą 377,1 mln. litų didino centrinės valdžios institucijų operacijos, tačiau mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 125,0 mln. litų daugiau nei pardavė, o nerezidentai – 67,3 mln. litų daugiau nei pardavė.

Birželio mėnesį užsienio turtas padidėjo 64,3 mln. litų, o centrinės valdžios indėliai sumažėjo 182,8 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 052005 06Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 784,39 848,564,30,7
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI

2,72,7--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI

10,810,7-0,1-1,0
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS

9,90,0-9,8-99,6
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS234,2232,3-1,9-0,8
IŠ VISO TURTO10 041,910 094,352,40,5
PINIGŲ ATSARGA7 359,77 569,1209,42,8
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai

5 773,25 951,5178,33,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI43,616,2-27,4-62,9
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 754,01 571,2-182,8-10,4
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,529,60,10,3
KAPITALO SĄSKAITOS831,3869,738,34,6
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI23,838,614,862,1
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ10 041,910 094,352,40,5

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2005 052005 06Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai

----

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.