Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 metų liepos 7-12 dienomis Lietuvoje dirbo Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Europos departamento misija, vadovaujama Ašokos Modžio (Ashoka Mody), kurios tikslas buvo pusmetinis Lietuvos ekonominės raidos įvertinimas.

2005 metų liepos 7-12 dienomis Lietuvoje dirbo Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Europos departamento misija, vadovaujama Ašokos Modžio (Ashoka Mody), kurios tikslas buvo pusmetinis Lietuvos ekonominės raidos įvertinimas.

Ekonominės politikos klausimus TVF misijos nariai Vilniuje aptarė su Lietuvos Respublikos ministru pirmininku, finansų ministru, Lietuvos banko valdybos pirmininku, vyko darbiniai susitikimai su Finansų ministerijos ir Lietuvos banko pagrindinių sričių specialistais bei privataus sektoriaus ekspertais.

TVF misija paruošė ataskaitą, kurioje pažymėjo, jog norint Lietuvai išlaikyti augimo tempą ir, kas dar svarbiau, užtikrinti, kad ilgalaikis augimo potencialas nelėtėtų, būtina imtis labiau į ateitį orientuotų veiksmų.

TVF prognozuoja, kad 2005 metais Lietuvos realus BVP augimas sieks 6,5 proc. Pastaruoju metu ekonominę plėtrą skatino pirmiausia vidaus paklausa, o eksporto augimas šiek tiek sulėtėjo.

TVF misijos nuomone, kad tvarumas būtų ilgalaikis, reikalinga disciplina išlaidų srityje, kurią sustiprintų Fiskalinės atsakomybės akto priėmimas.

Siekiant išlaikyti spartų eksporto augimą ir pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, TVF atstovų vertinimu, reikalingas strateginis požiūris į plataus masto priemones, kurios gerina konkurencingumą.

Visas ataskaitos tekstas yra paskelbtas TVF interneto svetainėje.

Nuo 2003 metų kovo pabaigos, kai baigėsi Lietuvos ir TVF Prevencinė stabilizavimo programa, TVF ir Lietuvos bendradarbiavimo pagrindas yra ekonominės konsultacijos pagal TVF Steigimo sutarties IV straipsnį.

Tarptautinio valiutos fondo nare Lietuva yra nuo 1992 metų. Šiuo metu TVF priklauso 184 šalys.