Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 942,7 mln. litų ir sudarė 125,7 mln. litų. Taip ženkliai ESD sumažėjo daugiausia dėl to, kad sumažėjo prekybos balanso deficitas. Šių metų gegužės mėn. ESD buvo 167,9 mln. litų mažesnis ir už praėjusių metų gegužės mėn. ESD. Išankstiniais duomenimis 2005 m. sausio-gegužės mėn. ESD sudarė 2,02 mlrd. litų (2004 m. sausio-gegužės mėn. buvo 2,34 mlrd. litų).

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., prekių eksportas padidėjo 1,7 procento, o importas sumažėjo 20 procentų. Palyginti su 2004 m. gegužės mėn., prekių eksportas padidėjo 35,4 procento, o prekių importas – 24,1 procento. 2005 m. gegužės mėn. užsienio prekybos deficitas buvo 2,4 karto mažesnis nei balandžio mėn. deficitas. Tokie pokyčiai vyko dėl ženkliai sumažėjusio mineralinių produktų importo. Palyginti su balandžio mėn., gegužės mėn. mineralinių produktų importas sumažėjo beveik 50 procentų.

2005 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 6,7 procento, o paslaugų importas sumažėjo 12,5 procento. Gegužės mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis padidėjo 93,8 mln. litų ir sudarė 207,4 mln. litų. Per penkis šių metų mėnesius, palyginti su 2004 m. sausio-gegužės mėn., paslaugų eksportas padidėjo 10,5 procento, o paslaugų importas – 24,1 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 126,9 mln. litų.

2005 m. gegužės mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 129,4 mln. litų (balandžio mėn. buvo 186,3 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 53,1 mln. litų (balandžio mėn. buvo 43,9 mln. Lt). Lyginamuoju laikotarpiu investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 66,1 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis sumažėjo 15,7 mln. litų. Dėl šių pokyčių bendras gegužės mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su šių metų balandžio mėn., sumažėjo 50,3 mln. litų (sudarė 60,2 mln. Lt).

2005 m. gegužės mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 168,5 mln. litų (balandžio mėn. – 149,7 mln. Lt). Einamųjų pervedimų balanso perviršis padidėjo dėl padidėjusių pervedimų iš ES paramos fondų. 2004 m. gegužės mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis buvo 143,9 mln. litų mažesnis (sudarė 24,6 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. gegužės mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, grynasis šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas buvo teigiamas (327,7 mln. litų), t. y. šį mėnesį užsienyje buvo investuota daugiau, nei kad sulaukta investicijų Lietuvoje. Užsienio investicijų srautas Lietuvoje (bendros grynosios įplaukos) gegužės mėn. sudarė 702,7 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš užsienio) gegužės mėn. sudarė 255,5 mln. litų.

2005 m. gegužės mėn. tiesioginių užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 112,5 mln. litų, o sausio-gegužės mėn. – 966,74 mln. litų. Palyginti su 2004 m. sausio-gegužės mėn., tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 258,6 mln. mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. gegužės mėn. sudarė 116,9 mln. litų, o sausio-gegužės mėn. – 873,5 mln. litų. Grynųjų tiesioginių užsienio investicijų srautas sudarė 43,2 procento sausio-gegužės mėn. ESD.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. gegužės mėn. rodė grynąsias investicijas užsienyje. Šis srautas sudarė 277,9 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius bei sumažėję bankų įsipareigojimai nerezidentams.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. gegužės mėn. buvo teigiamas (526 mln. Lt). Šalies komercinių bankų iš užsienio gautos paskolos darė didžiausią įtaką bendram teigiamam šių investicijų srautui.

2005 m. gegužės mėn. toliau didėjo oficialiosios tarptautinės atsargos. Jų teigiamas srautas mokėjimų balanse balandžio mėn. buvo 119,5 mln. litų, o sausio-gegužės mėn. – 700,2 mln. litų. Gegužės mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas (125,9 mln. litų), Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas (65,2 mln. litų), Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui padidėjimas (7,1 mln. litų) ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas (2,6 mln. litų).

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (70,8 mln. litų).